19 appartementen op voormalig terrein De Pionier in Zegveld

19 appartementen op voormalig terrein De Pionier in Zegveld

Woningcorporatie GroenWest, Zegveld Zorgt en de gemeente Woerden zijn het eens geworden over de nieuwbouwplannen voor locatie De Pionier aan de Clausstraat in Zegveld. Waar voorheen de basisschool stond, wordt nu een nieuw appartementencomplex ontwikkeld met 19 woningen en een gemeenschapsruimte. Voor het overgrote deel gaat het om sociale huurwoningen, vooral bedoeld voor bewoners die hulp nodig hebben. Er komt dan ook een grote lift en de galerijen zijn breed. De gemeenteraad van Woerden en GroenWest moeten nog wel met de financiële voorstellen instemmen.

Mogelijkheid voor zorg aan huis

In het dorp zijn er te weinig goedkope, gelijkvloerse woningen, zo blijkt onder andere uit de Woonvisie. Karin Verdooren, directeur-bestuurder van GroenWest, is blij met deze ontwikkeling:

“Ons nieuwbouwplan voor de locatie De Pionier kan dit tekort aanvullen, waarbij zorg aan huis mogelijk is. Het is een mooie ontwikkeling voor Zegveld.”

Ook wethouder Tymon de Weger is positief over de plannen.

“Zegveld wacht al lang op de komst van dit soort woningen, de behoefte is groot. Erg fijn dus dat er nu overeenstemming is tussen alle betrokkenen. Hopelijk kunnen we snel volgende stappen gaan zetten om de plannen te realiseren.”

Het college stelt aan de raad voor om € 150.000,– beschikbaar te stellen om het plan haalbaar te maken. Dat draagt bij aan de doelstellingen uit het coalitieakkoord. Daarin staat dat er jaarlijks in de gemeente Woerden 200 tot 300 woningen zullen worden opgeleverd, waarvan 40 tot 60 sociale huurwoningen. Zonder financiële impuls komt woningbouw in deze prijsklasse vaak maar moeizaam van de grond.

Foto: Google Streetview