Ambtenaar schuldig maar geen straf

Ambtenaar schuldig maar geen straf

De 40-jarige oud-ambtenaar van de gemeente Woerden hoeft geen boete of schadevergoeding te betalen aan Bob Duindam.

Op de internetsite Dichtbij.nl plaatste de oud ambtenaar van de gemeente Woerden teksten via pastebin.com, waarin voormalig wethouder Duindam werd beticht van fraude. Hij kreeg hierop veel kritiek, ook uit zijn eigen fractie. Duindam bleek in de nasleep van het artikel inconsequent over een belang in een ICT-bedrijf en wekte daarmee de schijn van belangenverstrengeling. Uiteindelijk besloot hij, mede door druk uit zijn eigen partij op te stappen als wethouder.

In een verklaring die Duindam aan de rechter heeft afgelegd stelt hij dat hij fouten heeft gemaakt, maar wel integer is. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van fraude. De ambtenaar heeft meerdere mensen binnen de directie van de gemeente Woerden aangesproken maar maakte geen gebruik van de klokkenluidersregeling en ook werd niet duidelijk wat hij verder intern deed met de informatie. Het publiekelijk aan de kaak stellen van het vermoeden van fraude in de media leek zijn enige oplossing. Dit bleek onterecht volgens de rechter. De verdachte heeft het woord fraude gebruikt maar had daar te weinig bewijs en te weinig feiten voor, aldus de rechter.

Bob Duindam eiste een schadevergoeding van 125.000 euro. 25.000 vanwege gederfde inkomsten, 100.000 voor immateriële schade. Voor deze schadevergoeding moet hij bij de burgerrechter zijn. De Officier van Justitie heeft vanochtend geëist dat de oud-ambtenaar een boete van 200 euro moet betalen. De rechter veroordeelde de verdachte als schuldig, maar de ambtenaar krijgt geen straf. Mede door het zien van publiek belang. De rechter verwijst Duindam voor een eventuele schadevergoeding door naar de burgerlijke rechter.