Aan de slag met herinrichting Wagenstraat

Aan de slag met herinrichting Wagenstraat

Woerden staat aan de vooravond van de herontwikkeling van de Wagenstraat. Met de realisatie van het Kerkplein, Defensie-eiland en de ontwikkelingen rondom de Poort van Woerden, het station en in Middelland krijgt de Wagenstraat een centralere positie in de stad. Dit rechtvaardigt volgens het college het in ere herstellen van deze laatste toegangspoort van de binnenstad. Bovendien is het hoog tijd om de openbare ruimte aan te pakken en is er een uitbreidingsbehoefte van zittende (cultuur)ondernemers.

Met het opknappen van de Wagenstraat komen er veel kansen samen. De riolering is verouderd en ook de kabels en leidingen zijn aan vervanging toe. Verder ligt het straatwerk scheef en zijn ook de bomen niet meer in topconditie. Ook is het door de vele stenen een hele warme plek. Herinrichting biedt tevens de kans om na te denken over verschillende parkeeroplossingen. Maar ook groeit het Klooster uit zijn jasje en wil de aanwezige supermarkt graag uitbreiden.

Hoe de Wagenstraat er precies uit moet gaan zien, staat nog niet vast. Duidelijk is wel dat de Wagenstraat een kwalitatief hoogwaardig en aantrekkelijk gebied moet worden om in te wonen, te winkelen of te verblijven.

“De Wagenstraat zou een plek moeten worden die zijn eigen identiteit, beleving en verhaal heeft. Mede door de nieuwe ontwikkelingen komt de straat steeds centraler te liggen. Door een herinrichting kan de Wagenstraat echt één van de dragers van de binnenstad worden. Dat sluit goed aan bij de uitgangspunten van de Binnenstadvisie”, aldus wethouder George Becht.

Participatie

Het college heeft aan de raad voorgesteld een uitgebreid participatieproces te volgen, waarbij onder andere eigenaren, winkeliers, bewoners, Vestingraad en Platform Binnenstad tijdens diverse bijeenkomsten hun ideeën en wensen kunnen inbrengen. Vervolgens wil de gemeente enkele scenario’s opstellen, waarbij ook overige inwoners, zoals het winkelend publiek, de gelegenheid krijgen om hun voorkeur kenbaar te maken.

Hoe nu verder?

In 2019 worden in een open en transparant proces verschillende scenario’s uitgewerkt. In 2020 worden keuzes gemaakt die vanaf 2021 worden uitgevoerd.

Foto: Google Streetview