Afsluiting Barwoutswaarder bij Gildenweg

Op initiatief van bewoners van Barwoutswaarder en het Dorpsplatform Rijnoevers zal deze weg worden afgesloten voor doorgaand verkeer. De afsluiting moet komen ter hoogte van de Gildenweg. Het Woerdense college heeft hiermee ingestemd om de veiligheid en leefbaarheid van Barwoutswaarder te verbeteren. Ook op de weg zijn diverse aanpassingen nodig, zoals het verwijderen van verkeersheuvels en het verplaatsen van een lichtmast.

Al langere tijd maken bewoners aan Barwoutswaarder zich zorgen over de verkeerssituatie. De belangrijkste klachten zijn dat het verkeer te hard rijdt of tegen het eenrichtingsverkeer inrijdt. Ook het negeren van de gelostenverklaring voor vrachtverkeer is veel bewoners een doorn in het oog. Sinds 2014 lopen hierover gesprekken tussen bewoners, Dorpsplatform Rijnoevers en gemeente.

Margot Stolk, wethouder:

“Als inwoners zich met een verzoek tot de gemeente richten, zeggen wij in principe ‘ja’, tenzij… Ook voor de wens van deze bewoners gaat dat op. Na diverse gesprekken hebben wij ingestemd met het verzoek en zijn de bewoners, in overleg met de gemeente, op zoek gegaan naar een geschikte locatie. Die is nu gevonden. We willen nu snel aan de slag.”

Locatie

Het Dorpsplatform en de gemeente hebben samen een aantal locatie in beeld gebracht waar de afsluiting zou kunnen komen. Daarna heeft het dorpsplatform een enquête gehouden onder de bewoners. Afsluiting ter hoogte van de Gildenweg haalde daarbij de meeste stemmen. Door deze afsluiting hoeft alleen verkeer op Barwoutswaarder met een bestemming tussen de Kuipersweg en de Gildenweg hier nog te rijden. Het doorgaande verkeer zal dan via de Kuipersweg, Touwslagersweg (of Hollandbaan) en Gildenweg in de richting van Nieuwerbrug moeten rijden.

Verkeersbesluit

Om de afsluiting mogelijk te maken, is een verkeersbesluit nodig. Tegen dit besluit is bezwaar en beroep mogelijk.