Bereikbaarheid meldcentrale dierenambulance in gevaar door tekort aan vrijwilligers

Bereikbaarheid meldcentrale dierenambulance in gevaar door tekort aan vrijwilligers

Door een tekort aan vrijwilligers bij de meldcentrale dreigt ook de bereikbaarheid van de Stichting Dierenhulpverlening Woerden e.o. in gevaar te komen. Zo kan het zijn dat de komende tijd het alarmnummer niet meer 24/7 bereikbaar is.

“Mensen zullen met een gewond of ziek dier dan zelf actie moeten  ondernemen. Alle andere vragen en meldingen moeten en kunnen dan wachten tot een later tijdstip. We betreuren deze gang van zaken,”aldus het bestuur.

Bij het centrale meldnummer van de Stichting komen telefoontjes binnen voor de dierenambulance, van mensen die hun huisdier als vermist willen opgeven, of een dier gevonden hebben, afstand van hun huisdier willen doen of belangstelling hebben voor het adopteren van asieldieren. De meeste van deze meldingen hoeven volgens het bestuur natuurlijk niet direct opgevolgd te worden en vermissingen kunnen mensen zelf via onze website aanmaken. Ook vindt je daar meer tips wat je zelf kunt doen om een dier in nood te helpen.

“Door veelal persoonlijke omstandigheden en toenemende werkdruk in verband met het tekort aan centralisten zijn de laatste tijd een aantal mensen uit het team van vrijwilligers vertrokken en blijkt het ondanks vele oproepen lastig te zijn om het team weer op volle sterkte aan te vullen.”

Mensen van het telefoonteam werken vanuit huis. Naast het opvangen van de telefoontjes, sturen zij de dierenambulance aan en verwerken ze de meldingen in het registratiesysteem. Nieuwe vrijwilligers worden intern opgeleid en daar waar nodig begeleid totdat zij zelfstandig aan de slag kunnen.

“We zoeken mensen met hart voor dieren, die ook graag met mensen omgaan en over een PC en telefoon beschikken. Het gaat in principe om 4 diensten van 6 uur per maand, naar gelang in de ochtend of middag. Heeft u minder tijd beschikbaar, schroom niet om u toch aan te melden. Wij zullen op dit moment alle mogelijkheden voor een flexibel rooster aangrijpen om de bereikbaarheid te vergroten. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via ons centrale meldnummer 0348-414242.”