Bezuinigingen: 2,4 miljoen te kort door Woerdense jeugdzorg

Bezuinigingen: 2,4 miljoen te kort door Woerdense jeugdzorg
De gemeente Woerden is onverwacht met een groot probleem geconfronteerd. De zorgkosten vallen in 2017, 2,4 miljoen duurder uit dan begroot. Daarmee verdampen de reserves in het sociale domein en dit heeft grote gevolgen.
 
Waarom zijn er onverwachte kosten?
Grootste oorzaak van de financiële tekorten is dat kinderen vaak in een duurdere zorg situatie komen dan nodig. Kinderen die hulp nodig hebben kunnen naar de gemeente. Woerdenwijzer stuurt deze jongeren dan door naar jeugdzorg (maatschappelijk werk). Ook kunnen ouders naar de huisarts en dit is voor veel gezinnen een logische stap. Echter verwijzen huisartsen vaker naar jeugd-GGZ dan naar de gemeente. Van beide trajecten gaat de factuur naar de gemeente, alleen in het laatste traject, heeft de gemeente totaal geen grip op de instroom, doorstroom en kosten. De kosten van de jeugd-GGZ zijn dan ook veel hoger dan jeugdzorg en vallen nu zonder transparantie op de deurmat van de gemeente. Dit is een landelijk probleem.
Lokale initiatieven de dupe
De reactie van enkele lokale politieke partijen zou zijn om te sturen op kostenbeheersing van het sociale domein. Door het stopzetten van bepaalde trajecten kan 800.000 euro bespaard worden. Er is een voorstel in de maak om extra’s uit het sociale domein te schrappen. Daarmee gaan de klappen vallen op de extra vormen van ondersteuning. In Woerden zouden dit projecten kunnen zij die mensen ondersteunen om mee te doen aan de samenleving. Zoals stap je fitter, consulenten die mensen met een beperking laten participeren op de arbeidsmarkt en het bekende Automaatje.
Donderdag in debat
Donderdag en vrijdag spreekt de gemeenteraad tijdens de algemene beschouwingen over het probleem en het tekort van 2,4 miljoen euro.
Foto: Pixabay.com