Burgemeester Verhoeve weer aan de slag

Burgemeester Verhoeve weer aan de slag

Burgemeester Pieter Verhoeve voelt zich weer energievol. De afgelopen weken heeft hij al weer verschillende taken voor zijn rekening genomen.  Rond de jaarwisseling denk hij weer volledig inzetbaar te zijn voor Oudewater.

In september maakte de burgemeester bekend dat hij zich tijdelijk terugtrok om zijn accu weer op te laden. In de daaraan voorafgaande periode was hij namelijk door een overvolle agenda te weinig aan rust toe gekomen.

Sinds enkele weken is hij weer voor een beperkt aantal uren aan de slag gegaan. Maandag vervult hij weer zijn rol als voorzitter van de gemeenteraad. Dan behandelt de gemeenteraad de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022. Een dag later leidt Verhoeve de vergadering van het college van burgemeester en wethouders voor de eerste keer na zijn absentie.

“Gelukkig voel ik me weer een stuk beter en zie er ontzettend naar uit om mijn werkzaamheden de komende weken verder uit te breiden. Aan het einde van het jaar hoop ik dan weer fulltime aan de slag te kunnen gaan”, aldus Verhoeve.

In de achterliggende periode nam locoburgemeester Bob Duindam de taken van Verhoeve waar, bijgestaan door de wethouders Walther Kok en Bas Lont. Voor een deel blijft dat zo totdat Verhoeve weer volledig aan het werk is.

“De vele kaartjes, telefoontjes, bloemen, appjes en gesprekjes op straat, heb ik als hartverwarmend ervaren. Die uitingen van ondersteuning hebben mij goed gedaan en daar wil ik iedereen voor bedanken.”