Burgemeester wil bedrijfspanden laten sluiten

Burgemeester wil bedrijfspanden laten sluiten

Half oktober 2018 controleerden de gemeente en de belastingdienst gezamenlijk twee bedrijfspanden in de gemeente Woerden. Beide bedrijven zijn eigendom van dezelfde eigenaar. De resultaten van deze controle maken het aannemelijk dat hier grootschalige en professionele hennepteelt wordt gefaciliteerd.

Dit is aanleiding voor de burgemeester om de panden voor een periode van 12 maanden te willen sluiten. Bericht hiervan is inmiddels naar de eigenaar gezonden. De eigenaar kan een zienswijze indienen, voordat het daadwerkelijke besluit om te sluiten wordt genomen. Ook daarna nog kan de
eigenaar bezwaar aantekenen en in beroep gaan bij de rechter.

De burgemeester is bevoegd om panden voor bepaalde tijd te sluiten in het belang van de openbare orde, veiligheid, gezondheid of zedelijkheid. Het faciliteren van criminele activiteiten is een reden om van deze bevoegdheid gebruik te maken.