Buurtveiligheidsteams actief in Harmelen en Molenvliet

Buurtveiligheidsteams actief in Harmelen en Molenvliet

In Harmelen en Molenvliet zijn sinds kort buurtveiligheidsteams actief. Samen met buurtbewoners, wijkagent en gemeentelijke toezichthouders vormt de buurtregisseur de spil van dit team. Bewoners beslissen mee welke problemen aangepakt worden. De focus ligt dan ook op overlastthema’s die bewoners zelf belangrijk vinden.

Samenwerking tussen de gemeente en buurtbewoner

Sinds vorig jaar is het gebiedsgericht werken als proef ingevoerd in twee gebieden in de gemeente Woerden: Harmelen en de wijk Molenvliet. Sindsdien zijn hier buurtregisseurs werkzaam, waardoor het mogelijk is om met een buurtveiligheidsteam van start te gaan. Een buurtveiligheidsteam kijkt naar de behoefte van de buurt bij de aanpak van overlast. Naast de
buurtbewoners die deel uitmaken van het buurtveiligheidsteam, worden ook andere buurtbewoners betrokken bij het organiseren van bijeenkomsten en het terugkoppelen van informatie en resultaten. Wanneer de problematiek in de wijk daarom vraagt, wordt het team verder uitgebreid met jongerenwerk Buurtwerk, Woerdenwijzer, woningbouwvereniging Groenwest, winkeliersvereniging, schooldirecties en anderen.

Toezichthouders

De toezichthouders die binnen het buurtveiligheidsteam actief zijn, zijn zichtbaar in de buurt aanwezig. Ze verzamelen informatie over de meest overlast gevende situaties en gaan waar nodig over tot bekeuren en aanhouding. Professionals en bewoners werken op voet van gelijkheid met elkaar samen. Buurtbewoners mogen (mee)beslissen met welke problemen het team aan de slag gaat. Door duidelijke afspraken met alle partijen te maken over de aanpak van een probleem, kunnen zichtbare
resultaten worden geboekt.

Veiligheidsgevoel vergroten

Bij andere gemeentes die gebruik maken van deze formule blijkt dat het veiligheidsgevoel van bewoners daadwerkelijk vergroot wordt. Het buurtveiligheidsteam heeft een lage drempel. Bewoners geven makkelijker aan wat er mis is, waardoor snel en effectief gehandeld kan worden. Dat alles kan een positieve boost aan de buurt geven.

Bijeenkomsten buurtveiligheidsteams

Elke maand vergaderen de buurtveiligheidsteams. Iedereen is welkom en kan onderwerpen inbrengen. Aanmelden kan via Paulien Emidio, e-mail: emidio.p@woerden.nl

Buurtveiligheidsteam Harmelen
1 e dinsdag van de maand om 15.00 uur, Dorpshuis, Schoollaan 8, Harmelen.

Buurtveiligheidsteam Molenvliet
3 e dinsdag van de maand om 15.00 uur, wijkgebouw Molenvliet, Stromenlaan 132, Woerden