Buurtverbinders aan de slag in Harmelen en Schilderskwartier

Buurtverbinders aan de slag in Harmelen en Schilderskwartier

Het Dorpshuis Harmelen en de Woerdense wijk Schilderskwartier worden versterkt door buurtverbinders. Deze buurtverbinders zijn regelmatig te vinden in het dorpshuis Harmelen, wijkcentrum De Plint en in de buurten van Harmelen en het Schilderskwartier. Zij ondersteunen inwoners bij het uitwerken van een idee dat bijdraagt aan een leefbare, sociale buurt.

Inwoners hebben goede ideeën en weten wat de buurt nodig heeft. Van samen koken en eten, een middag bloemschikken, computerles tot bijvoorbeeld een klusjesbureau. De buurtverbinder deelt beschikbare kennis en verbindt mensen om van hun idee werkelijkheid te maken. Ook helpt hij met de levendigheid van het dorpshuis en het wijkcentrum.

Aanbesteding welzijnswerk

Na een aanbestedingsprocedure heeft de gemeente Woerden aan buurtwerk.nl de opdracht gegund voor de ontwikkeling van deze vernieuwende manier van welzijnswerk in de wijken en buurten. Het is een uitwerking van begeleiding dichtbij en sociaal werken in de wijken, twee pijlers binnen de maatschappelijke agenda van de gemeente Woerden. De opdracht van Buurtwerk.nl loopt van 1 mei 2019 tot en met 31 december 2020.

Foto: Pixabay