Cameratoezicht bij Tournoysveld

Cameratoezicht bij Tournoysveld

Er komt cameratoezicht bij winkelcentrum Tournoysveld. Dat liet de burgemeester woensdag per brief weten aan de gemeenteraad. De inzet van camera’s volgt op een motie van de Woerdense VVD, die twee maanden geleden werd ingediend naar aanleiding van de aanhoudende overlast en vernielingen. Ondanks het feit dat de motie al twee maanden geleden werd ingediend, is de Woerdense VVD blij dat de burgemeester nu actie onderneemt.

“Onze inwoners en ondernemers hebben hier lang op moeten wachten. Het is onacceptabel dat Woerdenaren ’s nachts wakker liggen omdat ze bang zijn dat hun auto in brand wordt gestoken. Dat ze niet meer op hun gemak boodschappen durven doen. Een steen door je ruit krijgen zou geen ondernemersrisico moeten zijn”aldus fractievoorzitter Florian van Hout.

De burgemeester heeft middels de brief de gemeenteraad geïnformeerd over zijn besluit om cameratoezicht in te zetten. De procedure daarvoor is intussen in gang gezet. De partij hoopt dat de camera’s nu ook snel echt worden opgehangen.

“De camerabeelden helpen bij het oppakken van de criminelen en overlastgevers die inwoners en ondernemers het leven zuur maken. Het belangrijkste is dat de rust terugkeert en mensen zich niet meer onveilig hoeven te voelen.”

De motie die de VVD in februari indiende, samen met bijna alle andere partijen, werd unaniem aangenomen. De gemeenteraad sprak daarmee stevig uit dat extra maatregelen bij Tournoysveld noodzakelijk zijn. Uit de brief van de burgemeester blijkt dat dat signaal van de raad hard nodig was: andere maatregelen waren tot nu toe onvoldoende, schrijft het college. Er werd meer gesurveilleerd, BOA’s en jongerenwerkers besteedden nog meer aandacht aan de wijk. Die inzet leidde niet tot een afname van de problemen: daarna gingen nog twee auto’s in vlammen op. De problemen zijn dusdanig ernstig en structureel van aard dat cameratoezicht gerechtvaardigd is.

Het college informeerde de raad twee weken geleden naast cameratoezicht ook over andere extra maatregelen die worden genomen of al genomen zijn. Zo wordt de verlichting rondom het winkelcentrum verbeterd, komt er cameratoezicht in het winkelcentrum en worden overlastgevers (verdergaand) in beeld gebracht.

Foto: Google Streetview