cda wil uitstel benoeming wethouder

cda wil uitstel benoeming wethouder

Als het aan het CDA ligt komt er vanavond geen benoeming van een nieuwe wethouder. Wat de Woerdense oppositiepartij betreft komt deze voorgestelde benoeming van een nieuwe D66-wethouder te vroeg.

Het CDA wil eerst de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijke belangenverstrengeling van ex-wethouder Duindam afwachten. Een stemming over de voordracht door D66 van kandidaat Hans Haring is voor de christendemocraten nog te voorbarig.

Fractievoorzitter Arjan Noorthoek: “In december werden we opgeschrikt door het aftreden van wethouder Duindam. In verband daarmee is een onderzoek ingesteld naar mogelijke belangenverstrengeling. Wij vinden het verstandig om eerst de uitkomsten van dat onderzoek af te wachten voordat er wordt overgegaan tot het benoemen van een nieuwe wethouder. Naar de inwoners toe is de benoeming van een nieuwe wethouder voor de uitkomsten van dat onderzoek bekend zijn niet uit te leggen”.

Noorthoek benadrukt dat de kritiek van zijn partij uitdrukkelijk niet tegen de persoon is gericht. Wel vindt het CDA het jammer dat D66 er niet in is geslaagd een kandidaat uit Woerden te vinden. Doordat na de eventuele benoeming drie van de vijf wethouders van buiten Woerden zullen zijn, loopt het college de kans dat de afstand tot de inwoners groter wordt.