Cultuureducatiemap voor Oudewaterse kinderen

Cultuureducatiemap voor Oudewaterse kinderen

Tijdens het jaarlijkse scholen-overleg tussen Kunst Centraal en  de Oudewaterse basisscholen, mocht wethouder Bas Lont de allereerste Cultuur-educatiemap van Oudewater in ontvangst nemen. Deze map is op verzoek van de scholen door Cultuurcoach Saskia Wulterkens gemaakt.

In de map is alles te vinden op het gebied van Kunst en Cultuur-educatie in Oudewater en is bedoeld om scholen en de plaatselijke verenigingen, muziek– en dansscholen, de Bibliotheek en musea nog meer aan elkaar te verbinden.

De scholen hadden al eerder de wens uitgesproken dat er een overzicht kwam van de mogelijkheden die Oudewater te bieden heeft. Dit om de thema’s die binnen de school worden behandeld nog breder aan te kunnen bieden. Ook de culturele partners waren enthousiast met als resultaat de map die is overhandigd.