D66 te moe voor verkeer?

De verkeersproblematiek in Woerden begint langzaam een soap te worden. Want hoe stel je dure investeringen en koers bepalende beslissingen nu uit tot na de verkiezingen? Dat doe je door onderzoeken te plannen en afspraken en initiatieven vooruit te schuiven.

Maar door de  gemeenteraadsverkiezingen in maart komt er ook een andere beweging. De VVD en CDA kregen het Woerdense verkeer op de agenda in de provincie Utrecht.  Maar daar willen de Woerdense tegenstanders D66 en Progressief Woerden weinig van weten. Dus werden de belangen van de Woerdense politiek op provincie niveau verdedigd door D66, GroenLinks en de SGP. Schuiven en vooruit duwen die beslissingen. Een stukje showpolitiek over het onderwerp in de Provinciale Staten. Precies volgens de verhoudingen van de Woerdense politiek.