D66 wil geen huisbezoek voor Woerdense drugsgebruikers

D66 wil geen huisbezoek voor Woerdense drugsgebruikers

De politie heeft onlangs huisbezoeken afgelegd bij vermeende drugsgebruikers in Oudewater en gaat dit mogelijk ook doen in Woerden. Saskia van Megen van D66 Woerden wil graag weten of er huisbezoeken gaan plaats vinden in Woerden. Zij vindt het namelijk niet wenselijk omdat het een inbreuk op de privacy is.

“Het thuis bezoeken van mensen is een grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer, die wat ons betreft erg ver gaat. Voorlichting via een SMS-bericht is goed, maar het bezoeken van mensen thuis heeft veel meer impact. Hierover is de gemeenteraad niet geïnformeerd en wij vinden het ook niet wenselijk. Op deze manier worden mensen onnodig gecriminaliseerd”, aldus van Megen.

De Harmelense politie gaf eerder al aan dat gebruikers van het dorpje binnenkort ook een huisbezoek kunnen verwachten.

SMS actie

De huisbezoeken in Oudewater vonden plaats naar aanleiding van de sms actie van vorige maand. De actie beperkte zich tot nummers uit een dealertelefoon waarvan is vastgesteld dat er wederzijds contact is geweest dat te herleiden is tot gebruikers of abonnementhouders.

In 2013 reageerde het college en de politie positief op een motie van D66, PW en VVD die vroeg te voorkomen dat mensen onterecht beschuldigd worden en het SMS- of briefcontact te beperken tot feiten en voorlichting.

“Kennelijk is dit een terugkerend onderwerp. We willen graag van het College weten of de berichtgeving juist is en wat ze doet om te voorkomen dat mensen onnodig (verder) in de problemen komen, of ze nu wel of niet drugs hebben gebruikt.”

Saskia van Megen heeft het College hierover schriftelijke vragen gesteld.

Goede bestrijding

Reem Bakker van de fractie Bakker laat weten het juist goed te vinden dat de politie in de bestrijding een actief beleid volgt.