De politieke visie over: groen

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen vraagt WoerdenTV aan de politieke partijen uitleg over belangrijke kwesties. Zo kun jij je als Woerdenaar laten informeren over de standpunten en met voldoende kennis het stemhokje in. We behandelen de thema’s wonen, economie, en politieke betrokkenheid. Vandaag bespreken we het groen in de gemeente Woerden.

In de meeste verkiezingsprogramma’s van de Woerdense partijen zien we de speerpunten, meer bomen, groenbeleid en onderhoud terug.

Hoe groen moet het Groene Hart zijn?

1000 bomen
In de afgelopen tijd zijn er de nodige bomen gekapt. Het college heeft toegezegd dat er 1000 nieuwe bomen geplant gaan worden. Er is een herplantlijst opgesteld waarin staat waar welke bomen geplant moeten worden. Hier mochten bewoners over meedenken. De gemeente wilt in de winter van 2017/2018 275 nieuwe bomen geplant hebben, maar dit vervangt niet het aantal gekapte bomen. Er zijn er al een aantal voor terug gekomen, maar niet genoeg volgens een aantal politieke partijen en de inwoners van Woerden. Meer bomen dragen niet alleen bij aan een schonere lucht, maar het verhoogt tevens de veiligheid en leefbaarheid in de wijk.

Financiën
In 2015 kreeg de gemeente een zware financiële tegenvaller te verduren. Door jarenlang de openbare ruimtes slecht te onderhouden, moest de gemeente 13 miljoen euro neerleggen om onderhoud te plegen aan bruggen en wegen. De gemeente wil geen achterstanden meer in het onderhoud. Kan het vastgestelde kwaliteitsniveau voor onderhoud in de openbare ruimte gewaarborgd blijven? Is er geld om 1000 nieuwe bomen te planten en onderhouden?

2030
De gemeente wil daarnaast in 2030 klimaatneutraal zijn. Is dit te ambitieus? Landelijk licht de norm op 80% in 2050. Doen we dat met windmolens, zonnepanelen, aardgas. Hoe vliegt de lokale politiek dit aan?

Progressief Woerden

Wat wil Progressief Woerden op het gebied van groen in Woerden?

Bekijk de videopitch van Marieke van Noort.

Inwonersbelangen

Wat wil Inwonersbelangen op het gebied van groen in Woerden?

Bekijk de videopitch van Hendrie van Assem.

Stellingen

In de gemeente Woerden mogen windmolens worden geplaatst. 

Eens

Neutraal

Oneens

Ook bij hoogbouw moet GFT-afval worden gescheiden, ook al moet de gemeente hieraan mee betalen.

Eens

Neutraal

Oneens

De gemeente mag meebetalen aan initiatieven van inwoners om groene energie op te wekken. 

Eens

Neutraal

Oneens

Om wateroverlast te voorkomen mag de gemeente een subsidie geven aan bewoners die hun tegels uit de tuin halen. 

Eens

Neutraal

Oneens

De gemeente mag alleen nog milieuvriendelijk werken, ook als dit leidt tot hogere kosten. 

Eens

Neutraal

Oneens

Er moet voor iedere wijk een vast team komen dat het groen onderhoudt, ook al kost dat geld. 

Eens

Neutraal

Oneens