De politieke visie over: politieke betrokkenheid

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen vraagt WoerdenTV aan de politieke partijen uitleg over belangrijke kwesties. Zo kun jij je als Woerdenaar laten informeren over de standpunten en met voldoende kennis het stemhokje in. We behandelen de thema’s wonen, groen, economie en verkeer. Vandaag bespreken we de politieke betrokkenheid in de gemeente Woerden.

De afgelopen collegeperiode is er veel gebeurd binnen de Woerdense politiek. De fractie van de ChristenUnie/SGP heeft haar steun aan de coalitie ingetrokken en er zijn vijf wethouders afgetreden. Welke maatregelen worden er getroffen om dit in de volgende collegeperiode te voorkomen? En hoe gaat de gemeente verder met ‘Woerden zegt ja, tenzij’?

Hoe blijft de politiek betrokken?

Huidige situatie
Woerden verkeert momenteel in een bijzondere politieke situatie. Geen coalitie en geen oppositiepartijen. Dit betekent dat er een bestuurlijke situatie is ontstaan waardoor het college op voorhand niet kan rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad. Nadat het voorstel van de vrije zondagsopenstelling van winkels was aangenomen, heeft de fractie van ChristenUnie/SGP op 21 december 2016 tijdens de raadsvergadering haar steun aan de coalitie ingetrokken. Tijdens de raadsvergadering van 23 februari 2017 hebben de voorzitters van alle acht fracties het Bestuursakkoord 2017 getekend. De partijen bepalen gezamenlijk de koers tot de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.


Afgetreden wethouders
In het najaar van 2014 stapte de eerste wethouder Cor van Tuijl (SGP) op. Hierna volgde Bob Duindam (D66) in december 2015. Een klein jaar later, in september 2016, trad Martin Schreurs (VVD) af. Tymon de Weger (ChristenUnie/SGP) verliet begin 2017 het bestuur. Na al een aantal keer flinke ophef te hebben veroorzaakt, trad Margot Stolk (STERK Woerden) af. Zij was hiermee de vijfde wethouder die deze collegeperiode aftrad. Momenteel zijn er nog drie wethouders in Woerden, namelijk Hans Haring (D66), Ivo ten Hagen (VVD) en Yolan Koster-Dreese (Progressief Woerden).


En nu?
Aan de komende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart doen negen partijen mee. Burgemeester Molkenboer zei in zijn Nieuwjaars speech dat het politiek een ingewikkelde periode was en dat dit niet goed is geweest voor het aanzien van de politiek en het bestuur van Woerden. Helaas liggen er nog geen concrete plannen op tafel over hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden.


Ja, Tenzij?
‘Woerden zegt ja, tenzij’ is in het leven geroepen om zoveel mogelijk het beleid vanuit burgers en betrokkenen te ontwikkelen en uit te werken. De gemeente wil met participatiegroepen (inwoners, ondernemers en platformvertegenwoordigers) inspelen op wat leeft in Woerden. Daarnaast kan de gemeente zelf met initiatieven komen, maar ze willen vooral vanuit een positieve houding op initiatieven reageren. Een mooie gedachte. Maar deze initiatieven kunnen onder andere in strijd zijn met het gemeentelijk beleid of weerstand oproepen. Vandaar de kreet: “Ja, tenzij…”

CDA

Wat wil het CDA op het gebied van politieke betrokkenheid in Woerden?

Bekijk de videopitch van Arjan Noorthoek.

LijstvanderDoes

Wat wil de LijstvanderDoes op het gebied van politieke betrokkenheid in Woerden?

Bekijk de videopitch van Jaap van der Does.

Stelling

Als wethouders goed zijn hoeven ze niet perse in Woerden te wonen. 

Eens

Neutraal

Oneens