De politieke visie over: wonen

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen vraagt WoerdenTV aan de politieke partijen uitleg over belangrijke kwesties. Zo kun jij je als Woerdenaar laten informeren over de standpunten en met voldoende kennis het stemhokje in. We behandelen de thema’s groen, economie, verkeer en politieke betrokkenheid. Vandaag bespreken we wonen in de gemeente Woerden.

De verkiezingsprogramma’s staan vol mooie plannen en ideeën over de woningbouw, maar hoe denkt de politiek hier uitvoering aan te geven?

Hoe pakken we het woningtekort aan?

 

Huidige situatie
In december 2017 werd bekend dat er in de gemeente Woerden te weinig nieuwe woningen zijn gebouwd. Het uiteindelijke aantal opgeleverde huizen bedraagt 91. In de woonvisie voor 2017 werd gesproken over 276 nieuwe woningen. In de dorpen is het nog slechter gesteld. In Kamerik werden er 4 huizen gebouwd. In Harmelen en Zegveld nul.


Kantoorpanden en bedrijventerreinen
Lege kantoorpanden en bedrijventerreinen zijn een aantrekkelijke plek om te gaan bouwen. Het is de bedoeling dat op een deel van het bedrijventerrein Middelland na 2022 nieuwe woningen gerealiseerd worden. Op 22 juni 2017 gingen alle fracties akkoord met die plannen. Er is een ontwikkelingsvisie vastgesteld in samenwerking met het bedrijfsleven, vastgoedeigenaren, makelaars en woningcorporaties. Het bedrijventerrein is geschikt als woongebied. Het maakt allemaal deel uit van de strategie van gemeenten om meer woningbouw te creëren binnen de bestaande gemeentegrenzen.

Ook zal er versneld gebouwd gaan worden. Zo worden de woningen aan de Mauritshof in Harmelen en de Jan Steenstraat in Woerden binnen twee jaar gerealiseerd.


Woningtekort
Het college heeft van de gemeenteraad de opdracht gekregen om te zorgen voor kortere wacht- en zoektijden voor sociale huurwoningen. De wachttijd voor een sociale huurwoning in de gemeente Woerden is ongeveer 10 jaar. Dat is te lang. In het coalitieakkoord van de afgelopen raadsperiode staat dat bij nieuwbouwprojecten 25% sociale woningbouw moet zijn. Maar is het genoeg?

De partijen zijn het er over eens dat er meer woningen gebouwd dan wel gecreëerd moeten worden. Dat is goed nieuws voor alle woningzoekenden.

ChristenUnie/SGP

Wat wil de ChristenUnie/SGP op het gebied van wonen in Woerden?

Bekijk de videopitch van Simon Brouwer.

STERK Woerden

Wat wil STERK Woerden op het gebied van wonen in Woerden?

Bekijk de videopitch van Wout den Boer.

SP

Wat wil de SP op het gebied van wonen in Woerden?

Bekijk de videopitch van Wilma de Mooij.

Stellingen

In Woerden moeten meer sociale huurwoningen worden gebouwd, in plaats van koopwoningen.

Eens

Neutraal

Oneens

De belasting op huisbezit (OZB) mag worden verhoogd.

Eens

Neutraal

Oneens

De gemeente moet inwoners financieel ondersteunen om hun eigen woning duurzaam te maken. 

Eens

Neutraal

Oneens