Dit jaar vier bouwkavels te koop aan rand Brediuspark

Dit jaar vier bouwkavels te koop aan rand Brediuspark

In de loop van dit jaar komen er vier bouwkavels te koop op een stuk grond naast woonwijk De Veste. Het gaat om het gebied tussen het laantje bij ’s-Gravensloot en zwembad Batenstein. Al in 2006 werd het bestemmingsplan vastgesteld dat de bouw van vier ruime, vrijstaande woningen op deze locatie in het noordwesten van het Brediuspark mogelijk maakt. De grond is eigendom van de gemeente Woerden. Een datum voor de verkoop is nog niet bekend, wel wordt binnenkort gestart met het kappen van de bomen en daarna het bouw- en woonrijp maken van de grond.

Om ervoor te zorgen dat de grond op tijd voorbereid kan worden voor de verkoop, moeten de bomen vóór het broedseizoen worden gekapt. De gemeente zal in overleg met Stichting Landgoed Bredius bekijken of het mogelijk is om elders in het Brediuspark nieuwe bomen te planten of de natuurwaarde op een andere manier te compenseren. Ook is het streven om het laantje dat er loopt, een zo groen mogelijk karakter te geven. Daarbij moet uiteraard wel rekening worden gehouden met de woningbouw. De knotwilgen aan de noordzijde van dit laantje blijven in elk geval staan. Uit onderzoek blijkt dat er op deze locatie geen bedreigde diersoorten of bijzondere bomen aanwezig zijn. De dieren die wel zijn aangetroffen, zijn hier alleen in het broedseizoen of hebben voldoende uitwijkmogelijkheden elders in het Brediuspark of in het aangrenzende buitengebied.