Dorpshuis Linschoten gaat weer open

Dorpshuis Linschoten gaat weer open

De Stichting Linschotens Belang (LiBel) heeft het voor elkaar gekregen. Dorpshuis De Vaart komt weer ter beschikking voor lokale activiteiten. LiBel heeft samenwerking gezocht met de Stichting Beheer Sporthallen Montfoort-Linschoten (SBML),
met als resultaat een intentieverklaring tussen beide partijen, die ook de gemeente voldoende houvast biedt om akkoord te gaan met een inrichtingsperiode.

LiBel is blij met de expertise die SBML in kan brengen bij het beheer.

“Sinds het aannemen van het amendement zijn er constructieve gesprekken gevoerd, waarbij voor de gemeente zorgvuldigheid voorop stond. Dat kost helaas tijd, maar het zorgvuldig doorlopen van dit proces heeft er voor gezorgd dat partijen nu als partners met elkaar verder willen. Concreet betekent het dat vanaf 10 oktober de inrichtingsperiode van start is gegaan”, aldus LiBel.

De komende drie maanden worden goede afspraken gemaakt en daarna kan het Dorpshuis weer gebruikt worden voor lokale activiteiten.

Foto: LiBel