Eenvoudiger en inzichtelijker: het WOZ-waardeloket

Eenvoudiger en inzichtelijker: het WOZ-waardeloket

Wie de WOZ-waarde van zijn huis wil opzoeken of vergelijken met die van andere woningen, kan dit in de gemeente Woerden nu eenvoudig doen via het wozwaardeloket. Een handige en overzichtelijke site waarop de WOZ-waarde én gegevens uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen zijn in te zien. Sinds kort is de gemeente Woerden hierbij aangesloten. De gegevens van het WOZ-waardeloket zijn als open data beschikbaar voor bedrijven, inwoners en overheden.

WOZ-waardeloket

Het WOZ-waardeloket werkt heel eenvoudig: door het intypen van een adres komt er een kaartje met daarop de locatie van de woning in beeld en de WOZ-waarde (Wet onroerende zaken) zoals die door de gemeente is vastgesteld. Ook de peildatum staat erbij, evenals bepaalde kenmerken van het object, zoals het bouwjaar, gebruiksdoel en de gebruiksoppervlakte. Voor al deze gegevens is de gemeente Woerden verantwoordelijk. Goed om te weten is dat andere gegevens die de gemeente heeft gebruikt voor de taxatie, zoals wie de eigenaar is of wat de verkoopprijs is, niet op deze manier zijn te raadplegen. Ook worden de taxatieverslagen niet openbaar. Verder gaat het vooralsnog alleen om de WOZ-waarde van woningen en bijvoorbeeld niet van bedrijfspanden.

Bijgewerkte gegevens: rond 15 maart

De gemeente Woerden werkt continu aan het bijwerken van de WOZ-waardegegevens. Als deze wijzigen, wordt dit doorgegeven aan het WOZ-waardeloket. Er zit echter verwerkingstijd tussen het doorgeven van deze gegevens en het publiceren op het WOZ-waardeloket. Rechtsonder in de kaart is te zien tot welke datum de gegevens zijn bijgewerkt. De gegevens die op het aanslagbiljet van 2017 staan, zullen rond 15 maart beschikbaar zijn op het WOZ-waardeloket.

Drempel

Niet alleen WOZ-waarden van afzonderlijke woningen in Woerden, maar ook die van andere gemeenten zijn te raadplegen voorzover deze bij het WOZ-waardeloket zijn aangesloten. Om te voorkomen dat de site overbelast raakt, is er wel een maximum gesteld aan het aantal woningen dat binnen een bepaalde tijdsperiode kan worden opgevraagd.

Wethouder Hans Haring: “Het WOZ-waardeloket is een handig middel om even snel de WOZ-waarde van de eigen woning op te zoeken of een vergelijking te maken met die van andere woningen. Het is eenvoudig en transparant. Ook past het bij ons streven om waar dat kan, zoveel mogelijk data met inwoners te delen. Daarbij houden we wel oog voor de privacy.”