Feestelijke opening Jan Ruijspad

Feestelijke opening Jan Ruijspad

Het nieuwe, vrijliggende fietspad tussen het Stationsplein-Zuid en de toekomstige woonwijk Snellerpoort in Woerden is woensdag 19 juni feestelijk geopend door gedeputeerde Arne Schaddelee en wethouder Arjan Noorthoek. Zij legden symbolisch de laatste hand aan dit fietspad door een ritje met een nostalgische stoomwals over het nieuwe asfalt. Daarmee werd ook de start gevierd van wat uiteindelijk een (snel)fietsroute naar Harmelen en Utrecht kan worden. Het fietspad is vernoemd naar de heer Jan Ruijs, een van de oprichters van de ERU-kaasfabriek die vroeger op het terrein was gevestigd.

In 1824 begon de heer Egbert Ruijs een handel in kaas onder de naam ERU (Egbert RUijs). Het fietspad is vernoemd naar zijn achterkleinzoon Josephus Joannes (Jan) Ruijs (1894-1984). Ook hij was kaashandelaar en samen met zijn broer Cornelis de oprichter van de gelijknamige kaasfabriek. Wethouder Arjan Noorthoek lichtte in zijn openingstoespraak toe dat Jan Ruijs niet alleen zakelijk, maar ook maatschappelijk van grote betekenis is geweest voor Woerden. In de Woerdense Vereniging voor Kaashandelaren en het Agrarisch Centrum Woerden vervulde hij lange tijd bestuursfuncties. Daarnaast was hij diverse jaren lid van de Woerdense gemeenteraad en ook wethouder. Ook heeft hij veel betekend als bestuurslid van de Sint Franciscusstichting (ziekenhuis, bejaardenzorg). Zijn zoon J.H.J. Ruijs onthulde een van de straatnaamborden, onder het toeziend oog van diverse familieleden en de overige aanwezigen.

Veilige fietsroute

Het huidige fietspad loopt vanaf het Stationsplein-Zuid tot aan de Beneluxlaan, een vrij korte afstand. Wanneer echter de Beneluxlaan is verlengd, kan het fietspad daarlangs verder worden doorgetrokken langs het spoor tot aan de Cattenbroekerdijk. De vele scholieren die fietsen tussen het station en het Minkema College Stein hoeven dan niet langer de rotonde Beneluxlaan-Steinhagenseweg over te steken. Dit is veiliger voor de fietsers en bevordert de doorstroming van het autoverkeer. Het fietspad is mede mogelijk gemaakt door Provincie Utrecht, die hiervoor een subsidie heeft verleend.

Snelfietsroute

Het plan is om het fietspad nog verder door te trekken als (snel)fietsroute naar Harmelen en Utrecht. Hiervoor is inmiddels een intentieovereenkomst gesloten met de provincie en gemeente Utrecht. Als alles volgens planning loopt, kan begin 2020 een uitvoeringsovereenkomst worden ondertekend.