Fractie Bakker verbaasd over begrotingstekort van 136.000 euro op OZB

Fractie Bakker verbaasd over begrotingstekort van 136.000 euro op OZB

Afgelopen woensdag is de gemeenteraad van Woerden door het college geïnformeerd over een begrotingstekort op de onroerendzaakbelasting (ozb). Het gaat in 2018 om een tekort van ruim 136.000 euro dat een gevolg is van een vrijstelling van ozb op waterverdedigingswerken. Wanneer deze waterverdedigingswerken bijvoorbeeld deel uit maken van een tuin dan mag de waarde daarvan niet meegerekend worden in de WOZ-waarde van een perceel.

Volgens Reem Bakker heeft de gemeente deze inkomsten in 2018 ten onrechte wel begroot.

“De gemeente Woerden is hierover in 2017 al door de Waarderingskamer geïnformeerd maar toch is hiermee geen rekening gehouden. Hierdoor is nu een tekort ontstaan”, aldus Bakker.

Bakker wil graag weten hoe het kan dat de gemeenteraad hierover bij het vaststellen van de belastingverordeningen in december 2017  niet op de hoogte is gesteld. Daarnaast wil hij weten wat voor effect dit heeft op eigenaren van de waterwerken en hoe zij worden geïnformeerd. Hij heeft daarom vragen gesteld aan het college.

“Ik laat mij graag door de gemeente informeren over hoe dit over het hoofd kon worden gezien. Maar mijn eerste indruk is dat er hier erg slordig gehandeld is”, aldus Bakker.