Gebruiksvriendelijke digitale dienstverlening voor iedereen

Gebruiksvriendelijke digitale dienstverlening voor iedereen

Ieder mens heeft het recht mee te doen in de maatschappij. Gebruikmaken van de mogelijkheden die internet, computers en smartphones ons bieden hoort daar bij. Juist daarom is het belangrijk dat digitale dienstverlening van de gemeente toegankelijk is voor iedereen. En in het bijzonder voor inwoners met een kwetsbaarheid of beperking. Om die reden tekende wethouder George Becht op 15 april het manifest Gebruiker Centraal.

Gebruiker centraal

‘Een gebruiksvriendelijke online overheid. Voor iedereen’. Dat is het belangrijkste uitgangspunt van het manifest Gebruiker Centraal. Gebruiker Centraal is een groep van professionals die in samenwerking met overheden de (online) dienstverlening naar een hoger plan tilt, zodat meer inwoners en bedrijven van digitale diensten gebruik kunnen en willen maken.

George Becht: “Voor mij is de ondertekening van het Gebruiker Centraal manifest een vanzelfsprekendheid. In onze stad en dorpen werken inwoners, bedrijven, scholen, verenigingen, maatschappelijke organisaties en gemeente samen aan een samenleving waar iedereen kan meedoen. Maakt niet uit hoe oud of jong je bent, wat je culturele achtergrond, gender, inkomen, talenten of beperkingen zijn. We streven naar een gemeente waarin iedereen kan meedoen omdat we willen dat iedereen zich hier welkom voelt. Dat geldt dus ook voor onze ‘digitale wereld’.”

Inwoners betrekken

Digitale dienstverlening speelt een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. De gemeenten Oudewater en Woerden werken continu aan innovatie en modernisering van de dienstverlening. Het is belangrijk inwoners vanaf het begin te betrekken bij de ontwikkeling van digitale dienstverlening. Samen kunnen we drempels verlagen en de dienstverlening maximaal aan laten sluiten op de verwachtingen van de gebruiker. Inwoners worden van harte uitgenodigd hierover mee te denken.

Woerden.nl en Oudewater.nl drempelvrij

Voor het derde jaar op rij zijn de websites www.woerden.nl en www.oudewater.nl geslaagd voor de richtlijnen op het gebied van toegankelijke webcontent. De websites van Oudewater en Woerden behoren tot de nog geen twintig gemeentelijke websites in Nederland die dit jaar het certificaat hiervoor ontvangen.

Doel van de richtlijnen is informatie op websites digitaal toegankelijk te maken voor iedere gebruiker. George Becht: “Hier ben ik uiteraard blij mee. We zetten met elkaar echt stappen, ook intern.”