Geen hekwerk voor hondenuitrenveld in Boekentuin

Geen hekwerk voor hondenuitrenveld in Boekentuin

De voorgenomen omheining van een klein deel van de Boekentuin als hondenuitrenveld gaat niet door. Na een intensief overleg met omwonenden heeft de gemeente dat besloten. Het huidige niet-omheinde hondenuitrenveld blijft in stand. Als extra uitrenveld voor Snel & Polanen wordt het hondenuitrenveld aan de Steinhagenseweg versneld aangelegd. Met deze beslissing van de gemeente komt er een einde aan 2,5 jaar discussie tussen hondenbezitters en omwonenden.

“Het is ontzettend moeilijk om in een dichtbevolkte wijk als Snel & Polanen aan alle bewonerswensen tegemoet te komen. Wel of geen omheind losloopveld of überhaupt een hondenuitrenveld in de Boekentuin: de drie belangengroepen kwamen er zelf niet uit. Daarom hakte de gemeente uiteindelijk de knoop door en besloot een klein deel van de Boekentuin als omheind hondenuitrenveld in te richten. Dit in de verwachting hiermee zoveel mogelijk bewoners tevreden te stellen”, aldus wethouder Ivo ten Hagen.

De praktijk bleek echter anders uit te pakken. Omwonenden willen de huidige situatie behouden en protesteerden tegen de komst van het omheinde veld op de Boekentuin. Zij vreesden onder andere dat een omheind hondenuitrenveld zorgt voor meer geluidsoverlast omdat honden in een kleine omsloten ruimte meer blaffen en onrustiger zijn. Dit is bevestigd door een evaluatie die de gemeente liet uitvoeren: kleine uitrenvelden leiden tot meer overlast voor omwonenden dan grote velden.

De gemeente heeft daarom besloten dat er geen hek in de Boekentuin komt en honden los mogen rennen op het niet-omheinde stuk grasveld dat is aangeven met een bord. Om hondenbezitters meer losloopmogelijkheden te bieden, wordt de al geplande uitrengelegenheid ten noorden van de wijk langs de Steinhagenseweg versneld gerealiseerd. Daarmee zijn er voor de wijk straks drie plekken waar honden los mogen lopen: één in de Boekentuin, één langs de Steinhagenseweg en één ten zuidoosten van de wijk aan de Cattenbroekerplas. Voor de meeste hondenbezitters zijn losloopmogelijkheden voor de hond dan binnen tien minuten lopen te bereiken.

Foto: Archief Woerden.TV