Gegevens grondgebied Woerden online te vinden

Gegevens grondgebied Woerden online te vinden

Vanaf nu kun je gegevens over gebouwen, water, wegen en groen in de gemeente Woerden vinden via de website pdok.nl, Publieke Dienstverlening Op de Kaart. Op deze site zijn de gegevens uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) in te zien, waaronder ook de gegevens van de gemeente Woerden. Via de website zijn de gegevens als open data beschikbaar voor bedrijven, inwoners en overheden.

Voortdurende aandacht

Iedereen die wil kan gebruik maken van de producten en diensten die gebaseerd zijn op open data. Het zijn belangrijke informatiebronnen voor inwoners, researchjournalisten of ondernemers die kansen zien voor nieuwe producten en diensten. Enkele bestanden en dataservices van de BGT zijn echter niet open, bijvoorbeeld vanwege privacywetgeving of nationale veiligheidsdoelen.

In principe werken alle overheden mee aan de BGT. Een groot aantal van deze overheden heeft in de afgelopen periode hun gegevens gedigitaliseerd en openbaar gemaakt. Een enorme klus. Nog niet alle organisaties zijn zover. In Woerden is dit wel voor elkaar. Het is nu de zaak om de bestanden actueel te houden. Iedereen kan daarbij helpen via www.verbeterdekaart.nl. Een melding op deze website wordt doorgestuurd naar de betreffende overheidsinstelling, die dit vervolgens verwerkt in het BGT.                      

Een schat aan informatie

Om gegevens op te zoeken is inloggen niet nodig. Dat maakt de website laagdrempelig. Omdat alle overheden meedoen gaat het om een grote diversiteit aan gegevens. Op de website zijn antwoorden te vinden op vragen als: Waar liggen de officiële grenzen van provincies, gemeenten, wijken en buurten? Hoe ziet het bodemgebruik eruit? Hoe hoog is het aardgasverbruik per wijk in een willekeurige gemeente? Waar staan bedrijven? En waar (spoor)wegen? En wilt u een fiets- of wandelroute uitstippelen? Ook de fietsknooppunten en de langeafstandswandelroutes staan vermeld.   

Toepassing

Bedrijven kunnen met deze gegevens nieuwe diensten opzetten. Denk aan online diensten, zoals de buienradar, of een website waar je een wandelroute kunt uitstippelen. Particulieren, juridische bureaus en overheden kunnen met behulp van deze gegevens makkelijker een complexe vergunning aanvraag of een zaak behandelen. Ook is de beschikbaarheid van al deze gegevens van onschatbare waarde voor de hulpdiensten. Bij een calamiteit is snel belangrijke informatie beschikbaar. Dit zijn maar een paar voorbeelden die laten zien hoe waardevol open data kunnen zijn.