Gemeenten Oudewater en Woerden ondertekenen samenwerkingsconvenant met de Bibliotheek Het Groene Hart

Gemeenten Oudewater en Woerden ondertekenen samenwerkingsconvenant met de Bibliotheek Het Groene Hart

Donderdag 17 januari ondertekenen de gemeenten Oudewater en Woerden voor de periode 2019-2022 een samenwerkingsconvenant met de Bibliotheek Het Groene Hart. Met dit convenant versterken en behouden de gemeenten en de bibliotheek voor de komende vier jaren volwaardige bibliotheekvoorzieningen in Oudewater, Woerden en de dorpskernen.

Brede maatschappelijke rol: iedereen doet mee

Ook wordt de dienstverlening van de bibliotheek nadrukkelijker verbonden met andere maatschappelijke partners, zoals bijvoorbeeld welzijnswerk, belastingdienst, UWV, onderwijs en cultuur. In de bibliotheek kun je dus niet alleen terecht voor het lenen van boeken maar bijvoorbeeld ook voor cursussen om te leren lezen en om digitale vaardigheden te ontwikkelen. De bibliotheek wil allerlei groepen mensen helpen om zo succesvol mogelijk mee te doen aan onze samenleving. Hiermee kan de bibliotheek een waardevolle functie vervullen in de verbinding van laagdrempelige voorzieningen. Zij is dan een ontmoetingsplek voor iedereen en zit dichtbij de leefwereld van de inwoners.

 Ruimte voor lokale accenten

Het convenant en de uitvoeringsovereenkomst vormen de bouwstenen om uitvoering te geven aan de doelstellingen. Dit gebeurt in de vorm van prestatieafspraken in lijn met de bibliotheekwet. Tegelijkertijd bieden deze overeenkomsten ruimte voor lokale accenten en ontwikkelingen naar de toekomst, zoals:

  • Verbinding met het beleidsdoel ‘sociaal werken in de Wijk’ in Woerden (bijvoorbeeld meer welzijnswerkers en ambtenaren in de bibliotheek)
  • Verkenning van de mogelijkheden voor een bibliotheek in De Klepper in Oudewater, samen met maatschappelijke partners
  • De mogelijkheid tot aansluiting van Montfoort vanaf 2020

 Montfoort

Montfoort is vooralsnog geen partner in deze samenwerkingsovereenkomst. De gemeente kiest ervoor om zich dit jaar te oriënteren op het gewenste lokale bibliotheek-concept. Medio 2019 ontstaat daarover meer duidelijkheid.

Een samenwerking met de Bibliotheek Het Groene Hart binnen een nieuw concept is niet uitgesloten. De huidige afspraken tussen de Bibliotheek en de gemeente Montfoort, zoals het bieden van een jeugdcollectie op scholen, lopen nog tot en met 2019. Om bovenstaande redenen blijft Montfoort op eigen verzoek en in goed overleg dan ook betrokken bij het regionaal bestuurlijk overleg rondom de bibliotheekdienstverlening.

Foto: Pixabay