GroenWest en BAM gaan in 2020 bouwen op FNV-locatie

GroenWest en BAM gaan in 2020 bouwen op FNV-locatie

Woningcorporatie GroenWest en BAM Wonen hebben samen het voormalige FNV-kantoor in Woerden verworven. Het is een belangrijke mijlpaal voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Middelland naar een woon- en werkgebied. GroenWest en BAM willen het voormalige kantoor slopen en er 265 huur- en koopappartementen bouwen. Hiermee vervullen zij een pioniersrol in de transformatie van Middelland. De verwachte start bouw is medio 2020.

“Voor GroenWest is het initiatief een manier om antwoord te geven op de dringende behoefte aan woningen. Naast deze locatie is GroenWest actief op zoek naar meer geschikte locaties in de regio om sociale huurwoningen te kunnen realiseren”, aldus Martijn Bresser van GroenWest.

Sabine Meeks, Commercieel Manager bij BAM Wonen:

“Voor BAM is dit een mooie kans om als bondgenoot met GroenWest het project te ontwikkelen en te bouwen. We zetten hiermee onze langdurige samenwerking nog meer kracht bij. Het is uitdagend om te mogen werken aan prettig en aantrekkelijk wonen en waarde toe te voegen aan de regio Utrecht.”

De zes appartementengebouwen bestaan uit circa 82 sociale huurwoningen (GroenWest) en 183 middeldure huur- en/of koopwoningen (BAM Wonen). De locatie krijgt een fijnmazig stedelijke campusopzet met openbare ruimten tussen de zes woonblokken. Het parkeren is gepland in een
garage, waarbij de ambitie is deze circulair te realiseren.

Het FNV-gebouw is de eerste herstructureringslocatie in Middelland. Met de ligging op steenworpafstand van Station Woerden is het een logische startlocatie om op een organische manier het bedrijventerrein te herbestemmen. De komende periode staat in het teken van een nadere
uitwerking en vormgeving van de plannen.