Huisvesting statushouders ligt voor op schema

Huisvesting statushouders ligt voor op schema

Woerden ligt voor op schema als het gaat om de huisvesting van statushouders. Op de website van Platform Opnieuw Thuis staat te lezen dat Woerden in de eerste helft van dit jaar 246% van het verplichte aantal statushouders heeft gehuisvest dat het Rijk gebiedt.

In werkelijkheid dienen de cijfers van het COA ìets anders geïnterpreteerd te worden.

“Deze cijfers van het COA zijn maandcijfers. Ze worden dus elke maand ververst, terwijl wij werken volgens een jaarplan”, relativeert gemeente Woerden. “We hebben nu 41 personen meer gehuisvest dan het verplichte aantal gehuisveste statushouders. Na 1 juli krijgen we een nieuwe opdracht voor huisvesting, maar deze aantallen zijn dus door ons al behaald.”

Gezinshereniging

De taakstelling voor gemeente Woerden in het eerste half jaar van 2017 was de huisvesting van 28 statushouders. Woerden heeft 69 mensen een woning kunnen geven; dat zijn er dus 41 meer dan het Rijk gebiedt. Omdat de gemeente heeft ingezet op de opvang van gezinnen, zal door gezinshereniging het aantal te huisvesten statushouders voor Woerden in 2017 hoger uit komen dan het vereiste aantal door het COA. In de tweede helft van 2017 krijgen volgens planning +/-30 statushouders een woning in Woerden. Dat betekent dat Woerden in 2018  wederom voorop loopt.

“Eind 2017 maakt het COA de nieuwe taakstelling voor 2018 bekend. Dankzij de ontstane voorsprong op de huisvesting statushouders in 2017 èn de gezinshereniging, zou dat kunnen betekenen dat we in 2018 taakstellingsvrij zijn. Dit sluit aan bij de politieke doelstellingen om huisvesting in 2017 adequaat aan te pakken”,  aldus gemeente Woerden.

Foto: Archief Woerden.TV