Huisvesting statushouders op bedrijventerrein Middelland

Huisvesting statushouders op bedrijventerrein Middelland

In december worden in Woerden 52  statushouders in een keer gehuisvest. Op 11 oktober 2016 zijn het bestuur van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, de woningcorporatie GroenWest en de gemeente Woerden overeengekomen dat gedurende vijf jaar  statushouders worden gehuisvest in het voormalig Regionaal Psychiatrisch Centrum Woerden (RPCW). Deze extra gecreëerde woonruimte zorgt voor verlichting van de druk op de sociale huurmarkt op de korte termijn. De gemeente en woningcorporatie GroenWest zijn voor de langere termijn bezig nieuwbouwlocaties te ontwikkelen.

Eerder dit jaar is het onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor het huisvesten van statushouders op bedrijventerrein Middelland. De oplossing is gevonden in het voormalig RPCW. Hier komen mannen en vrouwen te wonen in eenpersoonseenheden, verdeeld in een mannen- en een vrouwengedeelte. De groep zal een wisselende samenstelling hebben. De huisvestingslocatie krijgt een huismeester, die het aanspreekpunt is voor de bewoners en de omwonenden. De komende weken begint GroenWest met een bescheiden verbouwing van het pand. De verwachting is dat de locatie medio december klaar is voor bewoning.

Huisvesten is een wettelijke taak

Gemeenten hebben de wettelijke taak om statushouders te huisvesten. Het aantal wordt jaarlijks vastgesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid, op basis van het inwonersaantal van de gemeenten. De 52 statushouders die het voormalig RPCW gaan bewonen, vallen binnen dit aantal. Samen met GroenWest zoekt gemeente Woerden naar mogelijkheden voor het toevoegen van woningen aan de sociale huursector, voor alle doelgroepen. Ook inwoners en ondernemers worden gevraagd mee te denken en ideeën te delen via vluchtelingen@woerden.nl.