Inwoners Woerden willen onderzoek naar gaslekken Papekopveld

De stichting ‘Laat Woerden niet zakken’ wil dat er onderzoek komt naar mogelijke gaslekken bij het Papekopveld. Op die plek wordt in de toekomst mogelijk naar aardgas en olie geboord.

Er staat al een boorput. Daar zou methaan uit kunnen lekken en dat is niet goed voor mens en natuur, zegt Leo Sonneveld van de stichting.

“Methaan is een heel sterk broeikasgas. Voor het klimaat is dat funest. En het andere grote risico is dat het voor grondwatervervuiling kan zorgen, en voor het vervuilen van het drinkwater.”

ONDERZOEK

Recent onderzoek van TNO wijst uit dat er bij de winning van gas en olie meer methaan wordt uitgestoten dan eerder gedacht. Mogelijk kan er uit een verlaten boorput zoals in Woerden gas lekken. Daarom willen inwoners dat er goed gekeken wordt of dat bij het Papekopveld ook het geval is. Sonneveld:

“TNO moet daar bij betrokken worden, het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) en we hebben in onze netwerk ook nog wel een aantal deskundigen die op dat gebied deskundig zijn.”

CEMENT

Het gaswinningsbedrijf Vermillion, dat in de toekomst mogelijk gaat boren in het Papekopveld, zegt dat inwoners van Woerden zich geen zorgen hoeven te maken over mogelijke lekken.

“De boorput is al in 2004 dichtgestort met honderd meter cement”, laat een woordvoerder van het bedrijf weten

Of en wanneer er overigens geboord wordt bij Woerden blijft vooralsnog onduidelijk.

“We hebben op dit moment geen concrete plannen.”

PRULLENBAK

In Woerden blijven ze zich ondertussen verzetten tegen gasboringen in hun gemeente.

“Gaswinning onder een woonwijk van tienduizend mensen is natuurlijk belachelijk. We zullen er dus alles aan doen om dat plan in de prullenbak te laten verdwijnen.”

Bron: RTV Utrecht