Kans op randwegen stap dichterbij

Door een ingediende motie van het CDA en de VVD, lijkt de provincie Utrecht actief betrokken te gaan worden bij de verkeersproblematieken van Woerden.

College moet praten met Provincie Utrecht

Omdat de provincie komend jaar aan de slag gaat met het opstellen van een mobiliteitsprogramma vragen het CDA en de  VVD het college van B&W actief de gedeputeerde hierover te spreken.

Reem Bakker (VVD): “Het gaat bijvoorbeeld om de knelpunten aan de westzijde van Woerden. Maar ook over de Steinhagenseweg komt veel sluipverkeer, met name als de A12 vast staat. Dat is een regionaal probleem.”

Job van Meijeren (CDA): “Wij hebben hierover ook contact gehad met onze collega’s in de Provinciale Staten en hebben goede hoop dat dit positief wordt ontvangen. We moeten hierin als gemeente en provincie samen optrekken, dat vergroot de haalbaarheid en daadkracht.”

Geen gesprek door afspraken in coalitie

In juni 2017 bleek de Westelijke en Oostelijke randweg al bespreekbaar bij de provincie, zei gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof tegen Woerden.TV. Afspraken werden echter vooruitgeschoven door de Woerdense wethouder en het onderwerp kwam niet op tafel. Oorzaak hiervoor waren de afspraken binnen de Woerdense coalitie. Deze worden nu 8 weken voor de verkiezingen stap voor stap losgelaten.

“We blijven over de Westelijke en Oostelijke randweg graag in gesprek met de gemeente Woerden. We hebben de laatste knelpuntenanalyse van het Rijk gezien. We zien dat er diverse knelpunten zijn op de A12 die we met elkaar zouden kunnen oplossen. Het is altijd een wens geweest van de Provincie om deze op te lossen. Wat ons betreft is het een punt dat bespreekbaar zou mogen worden.”, aldus Verbeek-Nijhof in juni 2017.

Overigens moet een meerderheid van de gemeenteraad nog wel voor de motie stemmen, wil het college actief in gesprek gaan over de pot met geld en de samenwerking.