Langer schenken in de sozen

Langer schenken in de sozen
De bar van Woerdense jongerensociëteiten mag in het weekend alsnog een uur langer open blijven. Het voorstel van de Woerdense VVD dat in eerste instantie niet op de steun van de gemeenteraad kon rekenen, kon na wat aanpassingen alsnog worden aangenomen. De schenktijden worden in het weekend aangepast van 01.00 naar 02.00 uur.
In een eerdere versie van het voorstel ging het nog om culturele paracommerciele instellingen in het algemeen. Dat is in het nieuwste voorstel aangepast naar “jongerensociëteit met podiumfunctie”. In de praktijk betekent dat een aanpassing van de schenktijden voor K’77 in Woerden, de Bijn in Kamerik en Crespon in het Harmelense Dezibel. Zo wordt rekening gehouden met de wens van Woerdense horeca-ondernemers en kunnen er voor jongeren passende activiteiten worden aangeboden.
“Zo blijft er een divers het aanbod voor de jeugd in Woerden en kunnen ze een uurtje langer bruisende activiteiten organiseren”, aldus Florian Bos van de Woerdense VVD.
Voor het CDA was het belangrijk dat tijden werden aangepast van 03.00 tot 02.00.
“Deze tijd past volgens mij prima bij de belevingswereld van jongeren, maar houdt ook rekening met de de wensen van andere Woerdense horeca én de omwonenden van de verschillende jeugdsociëteiten”, aldus CDA raadslid Toos van Soest.
Bij aanpassing van de schenktijden benadrukt de Woerdense VVD dat cruciaal is dat de (nieuwe) regels gehandhaafd worden: dat geldt voor de reguliere horeca, maar ook voor de paracommerciële horeca. Dat betekent dat zowel de jeugdsociëteiten met podiumfunctie en andere paracommerciële horeca als de reguliere horeca goed moeten worden gecontroleerd. Bij de reguliere horeca leeft momenteel het gevoel dat dat nog niet het geval is. De partij neemt die zorg serieus: de regels die gelden voor paracommerciële en reguliere horeca moeten worden gehandhaafd. Daarom is opgeroepen tot goede, eerlijke controles en overleg tussen de gemeente, BOA’s en de horeca over de zorgen die bij de horeca leven.
Ook met een verruiming van de schenktijden voor jongerensociëteiten hebben zij de mogelijkheid om een aantal keren per jaar af te wijken van de reguliere schenktijden. De regeling die dat toestaat is niet veranderd door het voorstel van de Woerdense VVD, maar ligt vast in de Drank- en Horecawet.
Foto: Pixabay