Maatregelen voor veiligheid fietsers Defensie-Eiland

Maatregelen voor veiligheid fietsers Defensie-Eiland

De gemeente Woerden neemt maatregelen om de veiligheid op het fietspad over het Defensie-eiland te verbeteren. De huidige fietsroute zorgt volgens de gemeente voor de nodige hoofdbrekens. Het fietspad loopt dwars over een bouwterrein, wat zowel voor de fietsers als voor de bouwers momenteel veel hinder oplevert en leidt tot zorgen over de veiligheid. Door de huidige werkzaamheden is het fietspad versmald en de situatie onoverzichtelijk geworden.

Inmiddels zijn er meer borden geplaatst die aangeven dat fietsers moeten afstappen. Ook is er om het bouwterrein een afzetting geplaatst waardoor bouwverkeer en fietsers mogelijk minder last van elkaar ervaren. Over verdere maatregelen lopen gesprekken tussen de gemeente, ontwikkelaar en nutsbedrijven die aan het werk zijn.

Afhankelijk van de weersomstandigheden zal in februari/maart de definitieve bestrating worden aangelegd op dit deel van het Defensie-eiland en zal ook dit deel van het fietspad definitief worden ingericht.

Foto’s: Alex de Kuijper