Meer bedrijfsinbraken in gemeente Woerden

Meer bedrijfsinbraken in gemeente Woerden

Het aantal bedrijfsinbraken binnen de gemeente Woerden is in 2017 met 27% gestegen. In 2016 werd er 63 keer ingebroken bij een bedrijfspand. Het afgelopen jaar steeg dat aantal naar 80.

De stijging is vooral toe te schrijven aan gevallen die plaatsvonden in Harmelen. Daar steeg het aantal inbraken van 10 naar 33. In Woerden daalde het aantal iets van 50 naar 42. In Zegveld werd er niet ingebroken in een bedrijfspand en in Kamerik steeg het aantal van 3 naar 5.

Meer zakkenrollers actief

Wat ook opvalt is het aantal zakkenrollen in Woerden. Dat aantal is namelijk met 44% gestegen. Het afgelopen jaar werden er 23 incidenten van gemeld. Een jaar eerder waren dat er nog 16. Zakkenrollers waren vooral actief in de Woerdens Voorstraat en in het Stationsgebied.

Jeugd zorgt voor meer overlast

Ook het aantal meldingen van jongerenoverlast is iets toegenomen. In 2016 kwamen er bij de politie 215 meldingen binnen. Het afgelopen jaar waren dat er 233.  Deze toename is toe te schrijven aan de plaatsen Harmelen en Woerden. De meeste meldingen zijn gedaan in de periode van april tot september waarbij de maand juni een piekmaand was. In Woerden zorgden de jongeren vooral voor overlast rondom Tournoysveld.

Woerden toch veiliger

Ondanks de toename van het aantal zakkenrollen en bedrijfsinbraken zijn er ook dalingen te zien. Het totaal aantal misdrijven daalde met 6%. Zo zijn er het afgelopen jaar minder fietsendiefstallen(-7%), geweldsincidenten (-18%) en autokraken(-7%) geweest.

“De cijfers laten een stabiel beeld zien. Elk jaar wisselt het wel wat. De cijfers over 2017 zijn weer beter dan die van het jaar daarvoor. Maar die waren weer wat slechter. Wanneer criminaliteit je treft, is dat natuurlijk vreselijk. Elk geval is er een te veel. Over het algemeen kun je toch concluderen dat Woerden een veilige gemeente is”, aldus burgemeester Molkenboer.

Kanttekening

De politiecijfers zijn gebaseerd op aangiften. Er is geen zicht op zaken waar geen aangifte van gedaan is.

2016 2017
(Geslaagde) Woninginbraken 98 97
Straatroof 8 4
Overval 1 1
Huiselijk geweld 27 25
 Autokraak 286 266
Fietsendiefstal 195 181
Vernieling 243 260
Bedrijfsinbraken 63 80
Winkeldiefstallen 46 44
Melding overlast jongeren 215 233