Meer geld gereserveerd voor veiligheid op Koeiemart

Meer geld gereserveerd voor veiligheid op Koeiemart

De gemeente Woerden gaat flink meer geld reserveren voor de aankomende Koeiemart. Na de veelbesproken editie van vorig jaar wil de gemeente 26.000 euro vrij maken om de volgende editie beter te laten verlopen.

Een deel van het geld zal worden gebruikt om meer veiligheidsmaatregelen te nemen. Zo wordt er een veiligheidsadviseur ingehuurd, wordt er via camerabeelden meegekeken en worden er extra boa’s ingezet. Daarnaast worden er ook meerdere officiële veiligheid-overleggen gehouden.

Naast de veiligheidsmaatregelen zijn er ook andere maatregelen genomen. Zo is er gekozen voor een andere projectstructuur, is de kermis uitbesteed aan een externe partij en ligt er meer regie bij de gemeente.  Ook op de warenmarkt worden er maatregelen genomen. Zo mogen winkeliers zich als eerste inschrijven en moeten markthandelaren zich buiten de stad melden.

De gemeente laat weten te onderzoeken waar ze het geld vandaan kunnen halen. “Er wordt gekeken uit welke potjes extra geld gehaald kan worden. Maar hoe dan ook, de 26.000 euro zijn zeker nodig”, aldus een woordvoerder van de gemeente.