Militairen Koninklijke Landmacht naar Woerden voor beëdiging

Militairen Koninklijke Landmacht naar Woerden voor beëdiging

“Ik beloof trouw aan de Koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht, dat beloof ik.” Met het uitspreken van deze woorden, worden op vrijdag 25 mei veertig militairen van de Koninklijke Landmacht beëdigd in Woerden. Deze ceremonie vindt plaats in het centrum van Woerden en is voor iedereen bij te wonen. Door de beëdiging op een openbare plek te organiseren, laat de Koninklijke Landmacht zien dat zij letterlijk midden in de maatschappij staat.

Het merendeel van de militairen dat beëdigd wordt, is werkzaam bij het Bevoorrading en Transport Commando, onderdeel van de Koninklijke Landmacht. Deze eenheid verzorgt de bevoorrading van munitie, brandstof, voedsel en water tijdens missies en oefeningen over de hele wereld. De eenheid is gespecialiseerd in het verplaatsen van grote hoeveelheden goederen en materieel onder alle omstandigheden, maar levert ook diverse diensten, zoals goederenbeheer en distributie, mobiele watervoorziening, catering en andere logistieke expertise. Woerden is een stad met een rijke militaire geschiedenis. Veel plekken in Woerden verwijzen hiernaar. Soms letterlijk zoals het Kazerneplein, het Arsenaal (Nu: Stadshotel van Rossum), het Exercitieveld, en natuurlijk het Defensie-eiland. Daarnaast zijn de Singel en het Kasteel van Woerden van oorsprong verdedigingswerken. Waar sommige locaties verhalen vertellen van eeuwen terug, werd het Defensie-eiland nog tot in de jaren 60 van de vorige eeuw door Defensie gebruikt. Pas in deze eeuw heeft de gemeente het terrein, dat momenteel ontwikkeld wordt tot woonwijk, gekocht van Defensie

“Belangrijker dan de historische context is de actuele betekenis die de Koninklijke Landmacht voor ons land en leven heeft. De mensen van Defensie staan klaar om ingezet te worden waar nodig. Of het nu gaat om conflictgebieden, bij humanitaire hulpacties of een nationale operatie, zij maken concreet voor welke waarden wij staan. Vaak is dat niet zonder risico. Het is dan ook belangrijk dat zij kunnen rekenen op onze steun en waardering. Dat geldt tevens voor alle veteranen, die als gast bij deze ceremonie aanwezig zijn”, aldus burgemeester Victor Molkenboer.

Foto: Ministerie van Defensie