Minister de Jonge op bezoek in Woerden voor aftrap van Iedereen doet mee!

Minister de Jonge op bezoek in Woerden voor aftrap van Iedereen doet mee!

In Woerden en de dorpen werkt de gemeente aan een samenleving waarin elke inwoner gelijkwaardig mee kan doen. Woensdag zette de gemeente samen met verschillende partijen een volgende stap in de samenwerking. Dit vond plaats in het kasteel tijdens een feestelijke aftrap van het project Iedereen doet mee! Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bracht een werkbezoek aan de bijeenkomst en gaf het belang van de samenwerking aan.

Iedereen doet mee!

Het doel van de bijeenkomst en het werkbezoek was gezamenlijke betrokkenheid van inwoners, organisatie en gemeente, ontmoeting tussen de verschillende maatschappelijke velden en een volgende stap in de samenwerking aan te gaan. Dit is volgens de gemeente nodig om Iedereen doet mee! verder van de grond te krijgen.

‘Iedereen doet mee!’ is als centraal uitgangspunt opgenomen in het coalitieakkoord van de Woerdense gemeenteraad:  “Samen met de inwoners werken we aan een Woerden waar iedereen mee doet in het maatschappelijk en economisch proces. Dit maakt integraal onderdeel uit van ons beleid.” Vanuit dit coalitieakkoord wil gemeente Woerden dat ‘Iedereen doet mee!’ in het DNA van de gemeentelijke organisatie en in de samenleving gaat zitten.

Werkbezoek

Wethouder Becht, programmaleider Anouk Bolsenbroek en burgemeester Molkenboer trapte de dag af in de ridderzaal van het Kasteel. Vervolgens kwam de minister aan het woord en vertelde waarom dit project zo belangrijk is. Na twee mooie praktijkvoorbeelden vanuit het project en de onthulling van de initiatievenkaart verplaatsten het gezelschap zich naar de rondetafelgesprekken. Aanwezigen konden aanschuiven bij een aantal thema’s: inclusief ontwerp, inclusieve buurt, cultuur, vrije tijd & sport, inclusie & support, inclusieve werkvloer en inclusie in het onderwijs. Ook de minister schoof aan bij deze rondetafelgesprekken. Dankzij de inspraak van alle aanwezigen en live-tekenaars werden ervaringen, ideeën en initiatieven op een visuele manier  tentoongesteld.

“Betrokkenen zijn nu op de hoogte van het wat, waarom en hoe van Iedereen doet mee!. Ook hebben zij een beeld van de ‘what’s in it for’ me’: wat levert dit nou op voor mij en wat kan ik er mee? Er is een basis gelegd voor een goede samenwerking tussen gemeente en stakeholders en zij zijn geïnspireerd om met inclusie aan de slag te gaan”, aldus de gemeente.

Foto’s: Alex de Kuijper