Motie van treurnis tegen college B&W

Motie van treurnis tegen college B&W

Gefronste wenkbrauwen in de Woerdense politiek.  Wederom lijkt een wethouder te verzaken. In de afgelopen periode verloor Woerden al vijf wethouders. Door het handelen van wethouders Koster en Haring is zojuist een motie van treurnis ingediend tegen het college.  De raad roept het college op tot verbetering van de informatievoorziening over het sociaal domein om het vertrouwen te herstellen.

Slecht geïnformeerd
De raad werd vlak voor de presentatie van de begroting geconfronteerd met een financieel tekort van 2.4 miljoen euro in het sociale domein. Daarvan blijkt 830.000 euro toe te rekenen aan administratieve kosten van de backoffice van de gemeente zelf. Wethouder Koster (Progressief Woerden) zou zonder de gemeenteraad te informeren over noodzaak en kosten, de capaciteit aan ambtenaren verdubbeld hebben. In het verleden kon dit financieel worden afgedekt, nu niet meer. Wethouder Haring (D66) van financiën had dit alles financieel inzichtelijker kunnen maken.

Pijnlijk is dat de door Koster ingezette koers nu zorgt voor een jaarlijkse kostenpost van 830.000 euro. Koster informeerde de raad daar in juni 2017 niet volledig over. De inzet van extra ambtenaren was volgens Koster noodzakelijk door de veranderingen in de jeugdzorg en WMO.

Het handelen van de wethouder ligt al sinds de begrotingsbehandeling in november onder een vergrootglas. Koster heeft al excuus gemaakt. Donderdagavond wil de raad echter goed geïnformeerd worden over de inzet en kosten van de ambtenaren, alvorens ze besluit een budget van 500.000 euro vrij te maken uit reserves.