Nieuwjaarsreceptie brandweer Oudewater met oorkonden en onderscheidingen

Nieuwjaarsreceptie brandweer Oudewater met oorkonden en onderscheidingen

Op zaterdag 5 januari 2019 hield de brandweer Veiligheidsregio Utrecht post Oudewater haar nieuwjaarsreceptie. Na iedereen welkom geheten te hebben werd er eerst een minuut stilte gehouden ter gedachtenis aan de echtgenote van een van de brandweerlieden die deze week was overleden. Daarna was er gelegenheid tot het uitwisselen van nieuwjaarswensen.

Nadat burgemeester Verhoeve met zijn echtgenote en wethouder Kok met echtgenote waren gearriveerd kon het officiële gedeelte gaan beginnen.
De burgemeester sprak in zijn speech, mede namens het college van burgemeester en wethouder, zijn waardering uit voor de inzet van de Oudewaterse brandweer. Hij verwelkomde drie nieuwe leden bij de brandweer. Richard Buser die bij de post Montfoort en de post Oudewater actief is, Joris Miltenburg afkomstig van de post Schalkwijk en Bart van Weelden die overgekomen is vanuit de jeugdbrandweer. Hij wenste hen succes toe bij de brandweer Oudewater.
Ook gaf hij aan dat de brandweer in 2018 meer dan 70 keer in actie is gekomen. Toch wel bijzondere incidenten zoals een woningbrand met wietplantage in Hekendorp, later nog een woningbrand aan de Oostkade, stormen in januari, enz. Een incident kon hij zich zeker herinneren toe hij gebeld werd dat er een sportvliegtuigje een noodlanding had gemaakt in de polder Willeskop. Een bijzonder incident.
Hij vernam dat er een paard uit de Hollandse IJssel was gehaald met behulp van de Dorrestein-methode. Hij vroeg zich af wat deze methode inhield. Rob Geurts, meer dan 45 jaar lid van de brandweer, legde uit dat het paard eerst voorzien werd van banden om het lichaam, daarna werd er een ladder tussen het paard en de kant gestoken. Er werd met behulp van veel mensen het paard langs de ladder omhoog getrokken en werd de ladder gekanteld zodat het paard op de kant kwam te liggen. Een brandweerlid ging dan op het hoofd van het paard zitten om te voorkomen dat het paard op zou staan. Nu konden de hijsbanden losgemaakt worden en daarna mocht het paard opstaan. Klus geklaard. Deze methode was bedacht door een oud commandant van de brandweer Hoenkoop destijds.

Na deze uitleg was het tijd om diverse huldigingen te gaan doen.
Joep Benschop, vanwege zijn 18-jarige leeftijd moet hij afscheid nemen van de jeugdbrandweer, ontving de afscheidsoorkonde met medaille van Jeugdbrandweer Nederland. De medaille werd door burgemeester Verhoeve opgespeld.
Joris Miltenburg ontving het certificaat oefenleider en Daan Douma zou het diploma manschap A ontvangen maar was niet aanwezig.
Patrick Palsgraaf en Bob Hoffland werd de vrijwilligersmedaille opgespeld en ontvingen een oorkonde voor 10 jaar vrijwilliger. Daarna volgde Peter Oosterlaken voor 25 jaar vrijwilliger, Carel van den Hoogen zou de medaille voor 35 jaar ontvangen maar was niet aanwezig. Als laatste ontving Rob Geurts de oorkonde voor 45 jaar vrijwilliger.

Na deze vrijwilligersmedailles werden ook de medailles met oorkonden van Brandweer Nederland voor trouwe Brandweerdienst uitgereikt aan Peter Oosterlaken (25 jaar) en Rob Geurts (45 jaar). Carel van den Hoogen zal de medaille 35 jaar met oorkonde later ontvangen.
Alle partners van de jubilarissen ontvingen nog een bos bloemen.

Na afloop gingen de leden nog samen met burgemeester Verhoeve en postcommandant Zeinstra op de foto.

Foto brandweer Oudewater