OKW Kennissessie over de nieuwe privacywetgeving

OKW Kennissessie over de nieuwe privacywetgeving

Dinsdag 15 mei organiseert de OKW een kennissessie over de nieuwe privacywetgeving.  Tijdens deze avond belichten Toine Hitzert en Björn van Eijk van Mistral Advocaten dit belangrijke onderwerp.

Is uw bedrijf al AVG-proof?

U heeft het waarschijnlijk al wel gehoord.. 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de EU. De AVG is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens. Het doel van de AVG is om twee belangen te waarborgen:

1. de bescherming van personen in verband met de verwerking van hun gegevens; en
2. het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de EU.

Wat moet u met de AVG? U zult hier als ondernemer mee aan de slag moeten. Zo heeft de AVG gevolgen voor de manier waarop u met klant- en personeelsgegevens moet omgaan. Om u op weg te helpen en AVG-proof te maken, zullen Toine en Björn ingaan op de eisen die de AVG aan uw bedrijfsvoering stelt. Dit doen zij aan de hand van praktische voorbeelden. Aan het einde van de avond ontvangt u een aantal nuttige AVG-tools.

Deze kennissessie wordt gehouden om 19.30 uur bij Rabobank Rijn & Veenstromen. OKW leden kunnen zich aanmelden op info@okwwoerden.nl.

Foto: Pixabay