OKW trapt nieuwe jaar feestelijk af

Tijdens de OKWnieuwjaarsbijeenkomst in de Milandhof werd donderdagavond het nieuwe jaar feestelijk ingeluid.

En bij het inluiden hoorde een speech van de voorzitter, David Verweij.

Toespraak David Verweij

Dames en heren, namens het bestuur van de OKW heet ik u hartelijk welkom op onze nieuwjaarsbijeenkomst en wens u een gezond, gelukkig en zakelijk een succesvol 2018 toe.

Het jaar 2017 is een jaar van absoluut economisch herstel geweest. Ik denk dat een ieder in deze zaal dat kan beamen. De economische voorspellingen zijn uitgekomen en voor sommige sectoren méér dan dat. De voorspellingen voor de korte- en middellange termijn zijn goed en bieden voldoende perspectief. Het blijven echter voorspellingen, die geen rekening houden met bijzondere factoren zoals de Brexit, de nukken van Trump en het spierballen gedrag in Noord-Korea.

Vorig jaar vierden we het 65 jarig bestaan van onze vereniging. Ik heb het toen een waar cultureel erfgoed genoemd. Maar de OKW is niet stoffig, dat zeker niet.

Het gaat goed met de OKW!!

Dat hebben we begrepen uit de informatie die we gekregen hebben uit enquêtes, die u het laatste half jaar heeft ingevuld. U heeft de activiteiten van onze vereniging gemiddeld met een 7,8 beoordeeld. Mooi, maar dus ook ruimte voor verbetering. Het spreekt bijna voor zich, dat de bedrijfsbezoeken, de prikkelende sprekers, de kennissessies en natuurlijk de OKW Cafe’s zeer goed gewaardeerd worden. Tijdens de ALV in maart worden de uitslagen van deze enquête uitgebreid aan u gepresenteerd.

De OKW als belangenbehartiger

Belangenbehartiging is één van de drie kerntaken van de OKW. Dit wordt door u op prijs gesteld. Dat wij daar minimaal 75% van onze beschikbare en niet beschikbare tijd aan besteden, is u toch enigszins onbekend zo meldt de enquête.

Er is in 2017 gezaaid én geleverd:

  • Met inzet van andere stakeholders is er met vallen en opstaan een Verkeersvisie tot stand gekomen. Een gedegen stuk, wat door de gemeenteraad is aangenomen. De vervolgstappen staan gepland en worden in 2018 uitgewerkt.
  • Er is een visie Middelland vastgesteld en inmiddels wordt er hard gewerkt om deze uit te rollen en om te zetten in diverse transitieplannen voor dit gebied.
  • We hebben een structuurvisie schuifruimte kunnen ontwikkelen in goede samenwerking met de gemeente en de provincie. Wij allen hopen

dat dit waardevolle document wordt aangenomen in de raad a.s. februari. Daarmee is de weg vrij om aan te pakken en met instemming van de provincie over te kunnen gaan tot het uitwerken van deze plannen. Dit om inderdaad te komen tot zichtbare kwaliteits- verbeteringen van de huidige terreinen en ruimte te geven aan ondernemend Woerden om door te ontwikkelen.

  • Wat dacht u van de Ondernemersvisie voor Woerden 2030? Een doordacht en gedegen product wat alle onderwerpen overstijgt. Een leidraad en onderlegger om verder te bouwen aan de toekomst voor Woerden. Niet alléén voor ondernemers, maar zeker ook voor de gehele samenleving.

Totaal 4 zware en toekomstgerichte documenten die nu afgerond zijn, waarmee we over kunnen gaan tot het boeken van zichtbare en tastbare resultaten. Hard en hard nodig voor de kwaliteit van onze omgeving én voor onze mensen. Werkgelegenheid is een speerpunt – ik herinner u aan de sheet van Barbara Baarsma, die ons tijdens de Prinsjesdaglunch fijntjes liet zien dat de werkgelegenheid in Woerden was afgenomen met 1000 arbeidsplaatsen. Stilstand is achter uitgang.

Wij gaan in 2018 nadrukkelijk verder met deze zaken. Dat doen we samen met collega verenigingen binnen het Platform Ondernemers Verenigingen Woerden, waarin ook de gemeente vertegenwoordigd is. De grote vraag is: “gaat men daadwerkelijk leveren” ? Wij hebben de visie voor Woerden 2030 aan alle fracties binnen de gemeenteraad gepresenteerd en zijn op dit moment erg benieuwd wat men hiervan in de partijprogramma’s heeft opgenomen.

Ook op provinciaal niveau staat Woerden meer en duidelijker op de kaart.  

Wie nu nog in de remmen gaat heeft het niet begrepen. Blijven we stilstaan (letterlijk) of pakken we de infrastructuur consequent aan. Bieden we ruimte aan de ondernemers om zich te ontwikkelen en daarmee de borging van de lokale werkgelegenheid. Veel zal afhangen van de verkiezingsuitslag op 21 maart.

Welke kant gaat het op? Waar gaan we als Woerden naar toe ?

Staat hier dan een uitermate tevreden voorzitter voor u vanavond? Nee, absoluut niet !! Wij weten heel goed dat onze inspanningen nog niet hebben geleid tot harde resultaten. Soms denken wij in Woerden koploper te zijn, maar uit de cijfers blijkt dat we gemiddeld zijn. Met gemiddeld kun je tevreden zijn, maar op de lange termijn verlies je dan toch de wedstrijd.

Wij als OKW bestuur zijn ambitieus. Dat voelen wij als een verantwoordelijkheid naar u als lid van onze vereniging. Wij realiseren niets zonder dat u daar mee instemt. Daarom: geef ons tips en lever input!

Wij gaan ons in 2018 vol inzetten om te laten zien dat het menens is. Om alles wat nu op stapel staat tot uitvoering te brengen of om in ieder geval zichtbare stappen te maken tot uitvoering. We kunnen het ons als stad niet permitteren langer te moeten wachten. Daar is een stabiele gemeenteraad voor nodig, en een stabiel College. Ik hoop dan ook dat we na 21 maart verschoond kunnen blijven van struikelpartijen zoals we de afgelopen jaren hebben gezien. Voor niets en niemand goed. Volstrekt contra productief, commercieel gezien zou je geen order meer scoren.

Maar dames en heren, was ik vorig jaar nogal hard richting gemeente : ik durf nu te stellen dat er een kentering heeft plaatsgevonden. De samenwerking is met stip verbetert en ik hoop van harte dat wij samen de ingeslagen weg kunnen vervolgen. Kortom : minder praten, wel overleggen en meer doen !!!

Zijn we er dan denkt u? Ik durf te zeggen van niet.

  • Hoe staat het met het aanstellen en implementeren van mensen die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Krijgen wij hoofdpijn van alle rigide regeltjes of durven we out off the box te denken? Wie krijgen wij mee in 2018?
  • Wat kunnen we nog doen om het techniek onderwijs in Woerden breed en structureel ingebed te krijgen?
  • Wat dacht u van het tijdspad richting energieneutraal in 2030. Laten we de tijd zijn ding doen en worden we straks door wetgeving gedwongen geforceerd te investeren? We lopen, zoals bekend, al fors achter in Nederland. Het wordt kraken en piepen als we daar met elkaar niet veel beter op gaan acteren en investeren.
  • Hoe zit het vervolgens met onze z.g.n. circulaire economie? Hoe ver zijn we in Woerden? Laten we dit afhangen van regelgeving of pakken wij onze verantwoording ? Hebben we hiermee gelijk een alles overstijgende merknaam voor Woerden : Cirkelstad Woerden ??? Je kunt het ook zien als uitdaging met een verdienmodel, daarmee kom je op innoveren.
  • Daar zijn er veel van in Woerden, maar we hebben het er niet zo over. Innoveren is overleven. Nu de economie beter draait hét moment om hier aandacht aan te geven.

Zomaar enkele onderwerpen waar we de mond vol van hebben, maar waar we, als je goed kijkt nog helemaal niet zo ver in zijn. Daar moet tempo in komen niet alleen voor ons, maar ook voor onze omgeving.

Wij als OKW hebben ons ten doel gesteld daar meer beweging in te krijgen, nóg meer bewustzijn. Natuurlijk zijn er in Woerden mooie voorbeelden en initiatieven. We zullen dat meer moeten verbinden en breder uit rollen en doe een beroep op u om daar waar mogelijk samen met ons aan te werken, door tijd, en/of kennis ter beschikking te stellen. Hét verdienmodel van onze club.

Dat realiseren of op z’n minst forse stappen te maken, dames en heren is mijn wens als voorzitter van uw vereniging.

Activiteiten:
Met uw goedvinden gaan wij door op de ingeslagen weg. De activiteiten worden hoog gewaardeerd leren de uitslagen van de enquêtes ons. Activiteiten die we steeds weer kunnen organiseren door uw bijdrage en sponsoring hierin! Onze welgemeende dank daarvoor!

Dankzij het enthousiasme en de inbreng van onze leden kunnen we ook voor 2018 weer voldoende bijeenkomsten inplannen. De kalender voor 2018 is bijna klaar en ontvangt u binnenkort van ons! Het belooft weer een mooi en gevarieerd programma te worden.

Monique en bestuur
Kortom wij kijken als vereniging terug op een enerverend 2017. Dit hebben wij mede weten te realiseren door het prima functioneren van onze Monique van Breukelen. Dat mag gezegd worden maar wordt ook gedragen door een goed team van bestuurders. Ik wil jullie bedanken voor de samenwerking in het afgelopen jaar.

“Toekomstgericht Ondernemen”.
Dit is het thema van deze nieuwjaarsbijeenkomst én het onderwerp waar we het afgelopen jaar veel aandacht aan hebben besteedt. De toekomst, het lijkt ver weg maar is oh zo dichtbij! De hedendaagse technologieën gaan zo snel dat we met zijn allen moeten zorgen dat we de ontwikkelingen volgen om de boot

niet te missen! Straks gaan we over tot de verkiezing van de OKW onderneming van het jaar 2017. Er staan 3 prachtige kandidaten voor u klaar, door u genomineerd! Alle drie bedrijven die laten zien hoe zij met de toekomst bezig zijn.

Wij zijn trots op deze bedrijven en hun mensen en wensen hen veel succes.

Thema 2018
Met ingang van 2018 hebben we er als bestuur voor gekozen om af te stappen van de OKW jaarthema’s. Dit geeft ons de vrijheid om gedurende het jaar meerdere, voor ondernemers belangrijke thema’s de revue te laten passeren. Als kandidaten voor de Ondernemersprijs voor 2018 zoeken we dan ook naar bedrijven die opvallen. Dit kan op diverse manieren, door hun grote lokale betrokkenheid, het onderscheidend vermogen, de innovatiekracht en focus op de toekomst.

Wat ook nieuw is, is de prijs! De OKW Ondernemersprijs! Ter gelegenheid van het 10 jarig jubileum is deze prijs in een nieuw jasje gestoken. Gerlinde gaat u daar straks meer over vertellen. Ik ben heel benieuwd aan welke Woerdense onderneming ik straks het eerste exemplaar mag overhandigen. Alles over deze award treft u op de website die we daar speciaal voor ingericht hebben en die vanaf morgen live is! www.ondernemersprijswoerden.nl

U, wens ik succes bij het maken van uw keuze! Want u bepaalt wie de OKW onderneming van 2017 wordt! Dank voor uw aandacht en ik wens u nog een plezierige voortzetting van deze feestelijke avond!

Foto: Alex de Kuijper