Overeenkomst woningbouw Weidz Zegveld

Overeenkomst woningbouw Weidz Zegveld

Bolton Ontwikkeling B.V. en gemeente Woerden hebben overeenstemming bereikt over het woningbouwproject Weidz in Zegveld. Op 17 april plaatsten directeur Arjan Ton en wethouder Tymon de Weger hun handtekening onder de overeenkomst. Het gaat om de realisatie van 38 woningen op en rondom het huidige tennispark bij De Haak en verplaatsing van TV Miland naar een nieuw tenniscomplex aan de Milandweg (naast de voetbalvelden van S.V. Siveo). De werkzaamheden voor verplaatsing van de tennisbanen kunnen in de winter 2019 van start. De voorbereidingen voor de realisatie van de woningen kunnen starten in het voorjaar van 2020. Oplevering van de woningen is te verwachten in 2021.

Het plan bestaat uit een goede mix van diverse soorten koopwoningen. Zeven woningen vallen in de categorie ‘sociaal’ en er komen vijf seniorenwoningen. Dit past binnen de woonvisie Zegveld Woont. De aanleg van een wandelpad en ‘overtuinen’ (private eilanden) zorgt voor een passende overgang tussen het open landschap en de nieuwe bebouwing. Ook zijn de historische lijnen van het slagenlandschap behouden. Verder wordt een deel van het dorpsommetje aangelegd vanaf het nieuwe tenniscomplex tot aan het terrein van het kaaspakhuis aan de Hoofdweg. Zodra het terrein van het kaaspakhuis wordt herontwikkeld tot woningbouw, kan het ommetje doorgetrokken worden naar de Hoofdweg. Daarmee ontstaat dan een doorgaande verbinding met het Zwarte Pad. Bij de inrichting van de openbare ruimte is rekening gehouden met de toegankelijkheid. Om zettingen in de openbare ruimte in de toekomst tegen te gaan, wordt een belangrijk deel van het veen wordt vervangen door zand en klei.

Arjan Ton (directeur Bolton): “Deze handtekening staat onder een bijzondere mijlpaal voor Zegveld. Politiek en bestuur hebben het enorme belang van deze ontwikkeling benadrukt. Het dorpsplatform en de burgers zelf hebben het dorp Zegveld laten zien en horen in zijn volle kracht. Fantastisch! Geweldig werk is in het bijzonder verricht door wethouder De Weger en zijn collega’s, het bestuur van Tennisvereniging Miland en haar leden en mijn collega’s van Bolton. Het afgelopen jaar is letterlijk met alle op te brengen energie gekoerst naar oplossingen. Dat heeft er voor gezorgd dat Zegveld nu krijgt waar het al zo lang behoefte aan heeft. Proficiat aan allen!”

Tymon de Weger (wethouder): “Met dit resultaat ben ik bijzonder blij. Het project heeft een lange aanloop gekend. Het funderingsvraagstuk, verplaatsing van de tennisvereniging buiten de rode contour, financiële haalbaarheid, het was voor alle betrokkenen een hele puzzel. Door samen te blijven zoeken naar oplossingen en vertrouwen te houden in de uitkomst, ligt er nu een prachtig plan waar in Zegveld veel behoefte aan is. Graag wil ik iedereen bedanken die daar een bijdrage aan heeft geleverd.”