Politie: “Caloh Wagoh zorgt voor spanning in Woerden”

Politie: “Caloh Wagoh zorgt voor spanning in Woerden”

De politie heeft er weet van dat de vestiging van een chapter van Caloh Wagoh in Woerden voor spanningen zorgt in de stad, met name in de horeca en in relatie tot de motorclub de Scamps die daar al jaren is gevestigd.

Spanning in Woerden

“Bekend is dat leden van Caloh Wagoh MC zich bij verschillende gelegenheden nadrukkelijk hebben gemanifesteerd in het uitgaansleven en in het overige openbare leven in Woerden. Daarbij vertoonden zij gedragingen die kennelijk bedoeld waren om te intimideren en door sommige mensen ook zo is ervaren. Van strafbare feiten is slechts enkele keren sprake geweest. Daarbij gaat het om een aanhouding voor mishandeling en een bekeuring voor rijden zonder motorrijbewijs.”, stelt de politie aan Woerden.TV.

Aanhouding na schietincident op media
Op 22 juni werd in Woerden de 41-jarige president van de Chapter Silencio, afdeling Woerden, van de Caloh Wagoh MC Main Triad aangehouden. Hij wordt verdacht van de beschieting van het pand van de Panorama in Amsterdam met een antitankwapen.

Outlaw Motorcycle Gang
Motorclub Caloh Wagoh is landelijk aangemerkt als Outlaw Motorcycle Gang (OMG). Uit onderzoek blijkt dat OMG’s regelmatig in verband te brengen zijn met georganiseerde criminaliteit die de samenleving ondermijnt en met normoverschrijdend gedrag. Zij maken zich schuldig aan ernstige (gewelds)misdrijven, zoals drugs- en wapenhandel, brandstichting, intimidatie, afpersing en fraude. Ook is sprake van onderlinge rivaliteit tussen OMG’s. Daarbij wordt grof geweld niet geschuwd. Dit tast de veiligheid van burgers en ondernemers aan, stelt de politie.

Landelijke aanpak
Politie, Openbaar Ministerie, lokaal bestuur, Belastingdienst, FIOD en Koninklijke Marechaussee hebben hier extra aandacht voor. Met bestuurlijke maatregelen, strafrechtelijke vervolging en het onderzoeken van mogelijkheden voor een civielrechtelijk verbod, wordt georganiseerde criminaliteit die de samenleving ondermijnt aangepakt en de schijnbare onaantastbaarheid van OMG’s doorbroken.