De Rijnhoven en Gaza gaan samenwerken

De Rijnhoven en Gaza gaan samenwerken

Woonzorgcentrum De Rijnhoven in Harmelen en Zorggroep Sint Maarten, vestiging Gaza,  gaan samenwerken. Op 20 juni  tekenden zij daartoe een intentieverklaring. Het is de bedoeling dat zij nauw zullen optrekken waar het de wijkverpleging in Harmelen betreft.

Door een intensievere samenwerking wordt onderzocht of dit meerwaarde biedt voor de cliënten op het gebied van keuzemogelijkheden, kwaliteit en efficiency. In deze samenwerking zal De Rijnhoven de zogenaamde niet-toewijsbare zorg voor haar rekening nemen en Gaza de toewijsbare zorg.

Divisiedirecteur Erik de Groot van Gaza, en bestuurder Trudy Prins van De Rijnhoven, zijn zeer blij met de samenwerking.

 “Het ligt voor de hand als je met zijn tweeën in één dorp actief bent om dan samen te werken. Daar wordt de cliënt alleen maar beter van.”.