Senioren kunnen samen bouwen in De Wilgenhof in Kamerik

Senioren kunnen samen bouwen in De Wilgenhof in Kamerik

Aan de Knotwilgenlaan in Kamerik is ruimte voor senioren om samen circa 10 levensloopbestendige woningen te bouwen in de prijsklasse van € 250.000,– tot € 350.000,–. Het gaat om een project in ‘collectief particulier opdrachtgeverschap’ (CPO). Dit houdt in dat de kopers samen als collectief opdrachtgever zijn, zonder tussenkomst van een projectontwikkelaar. Dat biedt veel vrijheid en het drukt de kosten. Het college komt met dit project tegemoet aan de voorkeur van veel inwoners. Belangstellenden kunnen zich alvast melden bij de gemeente.

Behoefte aan seniorenwoningen

Uit de Woonvisie is gebleken dat er in Kamerik behoefte is aan seniorenwoningen. Een enquête onder bezoekers van een informatieavond in mei 2016 bevestigt dit beeld. Ook kwam daaruit naar voren dat er een duidelijke voorkeur bestaat voor (collectief) particulier opdrachtgeverschap. Het college geeft gehoor aan deze wens door de kavel in het zuidoosten van de Knotwilgenlaan beschikbaar te stellen voor CPO-project De Wilgenhof. Hier kunnen in totaal circa 10 middeldure woningen voor senioren worden gebouwd. De gemeente gaat nu eerst de nodige voorbereidingen treffen. Daarna volgt een wervingstraject, waarbij er ook een informatiebijeenkomst zal worden gehouden. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

Belangstelling

Wie nu al belangstelling heeft voor het project De Wilgenhof, kan dit vast kenbaar maken bij de heer A. Barelds van de gemeente Woerden, via e-mail: barelds.a@woerden.nl of telefonisch via het algemene telefoonnummer 14 0348. Dit is geheel vrijblijvend. De officiële inschrijving volgt pas na de informatiebijeenkomst. Mochten er dan te veel gegadigden zijn, dan stelt de gemeente door middel van loting de CPO-groep samen.

Wethouder Ivo ten Hagen: “Senioren blijven graag wonen in hun eigen dorp, waar zij sociale contacten hebben opgebouwd of waar hun kinderen wonen. Het is belangrijk dat er dan voldoende geschikte woningen zijn. Met dit project willen we daar een bijdrage aan leveren. Dat bevordert ook de doorstroming, want vaak laten senioren een aantrekkelijke eengezinswoning achter. Wat mij betreft gaan we dan ook snel aan de slag!”

Kamerik Noordoost II

Het project Kamerik Noordoost II loopt al enkele jaren. Hier zijn onder andere vrijstaande en 2-onder-1-kapwoningen gebouwd of nog in aanbouw, evenals een kleinschalig verpleeghuis met daarboven huurappartementen. In de zuidoosthoek van de Knotwilgenlaan is nog ruimte voor een speeltuin met daarnaast het project De Wilgenhof.

Foto: Google Maps