Singel krijgt bomenrij op beide oevers

Singel krijgt bomenrij op beide oevers

Hoe groen wordt de Woerdense Singel de komende decennia en hoe ziet dat er dan uit? Dat was de vraag die de gemeente in 2016 aan alle inwoners stelde. Het antwoord was duidelijk: een ruime meerderheid koos voor bomen aan weerszijden van de Singel. Het college en de gemeenteraad sluiten zich aan bij de wens van de inwoners. Veranderingen, zoals aanplant van nieuwe bomen, zijn echter op z’n vroegst vanaf eind dit jaar zichtbaar.

Om diverse redenen moeten soms bomen wijken langs de Singel. Denk aan het verwijderen van gevaarlijke of dode bomen of reconstructies van wegen en riool. Door het ontbreken van een kader
voor herplanting, is herstel en behoud van de boomstructuur lastig. Daarom stelden de gemeente samen met inwoners en experts in 2016 drie sfeerbeelden op voor het aangezicht van de bomen
langs de Singel. Alle inwoners mochten hun mening geven: wilden ze aan beide kanten van de Singel een bomenrij, alleen aan de buitenkant of liever verspreide bomengroepen op beide oevers? Een ruime meerderheid koos voor de eerste optie: een bomenrij aan weerszijden van de Singel.

De Raad sluit zich bij deze keuze aan. Het zal echter nog wel even duren voor deze keuze in zijn geheel zichtbaar is op de groenstrook langs de Singel. Het nieuwe beheer- en uitvoeringsplan
is in de loop van 2019 klaar. Dan begint de gemeente ook met de grote aanpassingen van de huidige boomstructuur volgens het gekozen sfeerbeeld. Wel wordt waar mogelijk al gestart met kleinschalige herplant. Aanwonenden worden per brief geïnformeerd over het vervolg. Het besluit geldt voor langere tijd: de komende decennia om precies te zijn.