Snel internet buitengebied Oudewater

Snel internet buitengebied Oudewater

Een goede televisieontvangst en een snelle internetverbinding voor de bewoners in het buitengebied van Oudewater. Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente, bewoners, KPN en Rekam, gaat onderzoeken of dat mogelijk is.

Bewoners in het buitengebied van de stad kampen al jaren met een trage internetverbinding en een slechte televisieontvangst. Dit tot hun ergernis en frustratie. De digitale beperkingen zorgen ook voor problemen. Bijvoorbeeld bij kinderen die schoolopdrachten moeten uitvoeren en ondernemers die vanuit het buitengebied hun bedrijf runnen.

Verbetering van het haperende internet in het buitengebied is geen gemeentelijke taak. Uit oogpunt van de leefbaarheid van het platteland ziet wethouder Bert Vermeij het wel als zijn verantwoordelijkheid om met alle betrokkenen in gesprek te gaan. Dat gebeurde op 10 mei in het Cultuurhuis. Op die bijeenkomst kwamen ongeveer 50 bewoners af.

Zij konden hun zegje én beklag doen aan het adres van de ook aanwezige vertegenwoordigers van KPN (internet) en Rekam (tv-kabel). Die kregen bovendien van een aantal bewoners uit Papekop een petitie aangeboden. Daarin onderstrepen 147 huishoudens de wens en noodzaak van een goede internetverbinding in het buitengebied en het ongestoord televisie kunnen kijken.

Op voorstel van wethouder Vermeij werd er een werkgroep geformeerd. Die gaat de verbeteringsmogelijkheden onderzoeken.

,,Verstoken blijven van internet of een beroerde televisieontvangst is niet meer van deze tijd. Het gaat hier om de leefbaarheid van het platteland. Daar horen mogelijkheden als thuiswerken, zorg op afstand, digitale onderwijsontwikkelingen, belastingaangifte en soepele bedrijfsvoering allemaal bij. Iedereen in de werkgroep is gemotiveerd om de huidige situatie te verbeteren,’’ zegt Vermeij verwachtingsvol.