Snel internet in buitengebied

Snel internet in buitengebied

Het college van b&w heeft de intentieverklaring ‘Snel internet in het buitengebied van de provincie Utrecht’ ondertekend. Hiermee stimuleert de gemeente dat een eerste stap gezet gaat worden om percelen in het buitengebied waar geen breedband internet is  van breedband internet te voorzien. De gemeente werkt hiertoe samen met de provincie, gebiedscommissie Utrecht-West en andere Utrechtse gemeenten.

Digitale bereikbaarheid is tegenwoordig zowel voor werk als privé een onmisbaar en bijna vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijkse leven. Veel adressen in het buitengebied zijn, in tegenstelling tot stedelijke gebieden, niet aangesloten op breedband internet. In gemeente Woerden zijn 857 percelen zonder snel internet (downloadsnelheid van < 30Mbit/s).

Hans Haring, wethouder:

“Realisatie van breedband internet in het buitengebied is nodig om inwoners en bedrijven de kans te geven mee te kunnen blijven doen in de digitaliserende samenleving. Het vergroot de economische en maatschappelijke kansen van dit gebied. Daarnaast blijft het buitengebied dan ook aantrekkelijk om er te wonen en te werken.”

Intentieverklaring

De Provincie Utrecht heeft geld gereserveerd voor de ondersteuning van de realisatie van snel internet in het buitengebied. Gemeenten kunnen hier gebruik van maken, mits zij participeren in de door de Provincie voorgelegde intentieverklaring. De intentieverklaring zorgt voor samenwerking tussen de Provincie Utrecht, gebiedscommissie Utrecht-West en de Utrechtse gemeenten.

Interessepeiling

Het realiseren van breedband internet in het buitengebied is geen gemakkelijke opgave. De gemeente blijft voor een belangrijk deel afhankelijk van marktpartijen en de bereidheid van inwoners en ondernemers om een meerprijs voor deze faciliteit te betalen. Een eerste stap in het proces is het uitvoeren van een interessepeiling bij de bewoners/ondernemers. Uitgezocht wordt hoeveel animo er is voor een snelle internetverbinding en welke maandelijkse kosten men bereid is hiervoor te betalen. Ook wordt onderzocht hoe drempels voor de aanleg van netwerken, zoals leges- en degeneratiekosten, kunnen worden geminimaliseerd. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek wordt vervolgens een marktpartij gezocht die bereid is om de uitrol van het netwerk op zich te nemen. De interessepeiling vindt plaats in de eerste helft van 2017.

Reëel

Hans Haring, wethouder:

 “Gezien de lastige opgave die voor ons ligt en de afhankelijkheid van met name marktpartijen zullen we als college tijdens het project per fase afwegen hoe reëel de kans is op de aanleg van snel internet in het buitengebied. Zo lang deze kans reëel is en de inzet van gemeentelijke middelen in verhouding staat tot het beoogde einddoel, zullen we stimuleren dat er stappen ondernomen worden om breedband internet in het buitengebied te realiseren.”