Stichtse Rijnlanden in 2040 energieneutraal waterschap

Stichtse Rijnlanden in 2040 energieneutraal waterschap

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden investeert in zonne-energie. Op rioolwaterzuiveringen in onder andere Woerden worden zonnepanelen geplaatst. Naast het opwekken van biogas uit zuiveringsslib en het eerder gerealiseerde zonnepark op rioolwaterzuivering in De Bilt is dit een volgende stap naar een energieneutraal waterschap in 2040.

In Woerden komen op de rioolwaterzuivering aan de Barwoutswaarder 179 zonnepanelen. Door energie te besparen en op te wekken beperkt het waterschap de uitstoot van broeikasgassen.  In 2020 wil het waterschap al in 40 procent van zijn eigen energiebehoefte voorzien. Daarnaast willen ze duurzamer omgaan met energie, grondstoffen en de omgeving.

De komende jaren hoopt het waterschap nog grote stappen te kunnen zetten op een weg naar een volledig energieneutraal waterschap in 2040.  Echter heeft de gemeente Woerden de ambitie om al in 2030 energieneutraal te zijn. Maar bij Groen West en nu ook De Stichtse Rijnlanden ligt die ambitie verder in de toekomst. Zo streeft Groen West naar een energieneutraal 2050 en het waterschap in 2040.